Fortsatt samarbete med Färgelanda kommuns olika vägföreningar


Bild från Valbohem AB

I början av år 2020 inledde Sektor Samhällsutveckling ett utökat och mer omfattande samarbete med de fyra största vägföreningarna i Färgelanda kommun. Representanter från Stigens, Högsäters, Ödeborgs samt Färgelandas vägförening bjöds in för att tillsammans med handläggare från olika områden inom Sektor Samhällsutveckling lägga upp en plan för hur Färgelanda kommun kunde utvecklas och förbättras.

Sedan starten för 1,5 år sedan har många förändringar och förbättringar införts och utförts i de olika samhällena både av vägföreningarna och kommunen. Sektor Samhällsutveckling ser mycket positivt på det här samarbetet eftersom det har givit oss en djupare inblick och klarare överblick vad som fungerar bra, vad som kan förbättras ytterligare och vad som behöver åtgärdas runt om i vår kommun. Genom vägföreningarnas representanter har vi även fått till oss vad ni som kommuninvånare önskar av oss, vad ni önskar få ut av er hemkommun och det är ytterst värdefullt för oss.
Fortsätt gärna att vända er till respektive vägförening med önskemål, förslag och eventuella klagomål i våra olika samhällen. Det är med allas samverkan som vi kan skapa och utforma en så välfungerande och vacker kommun som möjligt.

Under de senaste veckorna har vi åter genomfört platsbesök i alla fyra samhällen tillsammans med respektive vägförening. Dessa rundvandringar är mycket uppskattade både från vår sida men så även från vägföreningarnas sida. Genom att på plats kunna påvisa och diskutera problem, önskemål och förslag kan nya idéer födas och vi kan tillsammans finna nya perspektiv och lösningar på uppkomna problem. Vägföreningarna framförde många intressanta frågeställningar, önskemål och förslag vilka vi handläggare just nu arbetar vidare med för att försöka finna de mest gynnsamma resultaten, för oss alla. Samarbete skapar mervärde!

Vi önskar er en härlig sommar! 

Sektor Samhällsutveckling

Koordinator
Agneta Jonasson
0528-567171
TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier