Vi anser att goda relationer till föräldrar skapar goda förutsättningar för barnen och deras lärande. Det kan se ut på följande sätt:
• Inskolnngssamtal
• Uppföljningssamtal
• Utvecklingssamtal
• Drop-in-fika
• Föräldramöten
• Samrådsmöten med föräldrarepresentanter, personal och förskolechef
• Lucia/midsommarfirande
• Enkäter där föräldrars synpunkter kommer fram anonymt.
• Samverkan med skolan i form av läsning, teater, lokaler, inskolning förskoleklass
• Nyhetsbrev med information till föräldrar.
• Samverkan med övrig förskolepersonal i kommunen sker genom regelbundna nätverksträffar.

Rektor Högsäterskolan, Vintergatan. Håvesten, Ödeborgs förskola och Anpassad grundskola
Susanne Broberg
0528-567382

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier