Arbetsmarknad & Integration

Arbetsmarknad & Integration (AMI) en länk mellan medborgaren och arbetsmarknaden

Kommunens insatser inom området syftar till att ge personer som inte kommit in eller förlorat kontakten med arbetslivet meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd, som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. För att uppnå detta krävs ett nära och intensivt arbete med olika aktörer, såsom arbetsförmedling, försäkringskassa, skolor, organisationer, föreningar, näringsliv samt övriga kommunala förvaltningar.

Individuellt inriktade mål

  • verksamheten syftar till att den enskilde skall etablera sig på den öppna arbetsmarknaden.
  • för den som inte kommit in på arbetsmarknaden eller förlorat kontakten med den, skall verksamheten erbjuda stöd som ger möjlighet till återgång och erfarenheter för inträde på arbetsmarknaden.
  • den som är långtidsarbetslös skall erbjudas möjligheter till praktik för att bli anställningsbar, samt undvika utförsäkring och socialbidragsberoende.
  • aktivt agera för att skapa arbete eller sysselsättning för ungdomar efter avslutad gymnasieskola.
  • I nära samverkan med arbetsförmedling, IFO skall enskilda stödjas med olika åtgärder, så att gemensamma insatser utnyttjas maximalt.
AMI chef
Henrik Abrahamsson
0528-567737

 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier