Krisberedskap i Färgelanda kommun

Vi lever i en orolig tid. Vi har ett krig i Europa som påverkar oss på olika sätt. Här hemma drabbas vi allt oftare av översvämningar, torka och andra naturfenomen som orsakar elavbrott och allvarliga skador på vägar och fastigheter.

Därför intensifierar Färgelanda kommun sitt beredskapsarbete för att stå väl rustade när krisen väl är här.

Krisberedskaps- och informationsorganisation

Om det finns ett stort informationsbehov kommer kommunen att aktivera en Upplysningscentral dit allmänheten kan ringa för att få information om hur kommunen arbetar med den aktuella händelsen. 

Kommunens hemsida

Här meddelas om upplysningscentralen är öppen samt telefonnumren dit. På kommunens hemsida finns också en underavdelning som heter Kriswebb. Vid en allvarlig händelse med stort informationsbehov kommer denna sida att aktiveras.

Det kommer också att finnas information om det som hänt.
Har man inte tillgång till dator för att se kommunens hemsida finns kommunens medborgarkontor att tillgå för personlig kontakt och information om upplysningscentral. Du kan besöka Medborgarkontoret i Centrumhuset på torget i Färgelanda tätort, eller ringa 0528-567 300.

Reservkraft

Reservkraft finns för att hålla viktiga verksamheter igång så som sjukvård, vattenförsörjning, krisledningscentral , kommunikation osv.
Läs på hemsidan vad som gäller. De som inte har tillgång till kommunens hemsida kan ringa upplysningscentralen eller, om man har anledning till personlig kontakt, uppsöka Medborgarkontoret i Centrumhuset.

POSOM

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. En grupp som tar hand personer, vilka varit inblandade i en allvarlig händelse men inte är fysiskt skadade.

Nödsituation, ring 112

Numret går till SOS Alarm i den region
samtalet kommer ifrån, även om du ringer
från en mobiltelefon. En larmoperatör tar
emot telefonsamtalet och larmar alla typer
av räddningsorgan.

Tänk på följande när du ringer:
- tala utförligt om vad som har hänt
- tala om vem du är och varifrån du ringer
- tala om hur många skadade det är och
vilken typ av skador som förekommer

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier