Valboskolan jobbar kontinuerligt för en trygg skolmiljö

Valboskolan högstadiumValboskolan

På Valboskolans högstadium arbetar vi för en trygg och säker skolmiljö – varje dag. Vi har en fantastisk personal som jobbar för att våra fina och engagerade elever ska lära sig så mycket som möjligt och må bra i skolan.

Några exempel på hur vi jobbar:

  • Det finns en likabehandlingsplan, som vi jobbar utifrån när det gäller trygghet och studiero. Den revideras kontinuerligt.
  • Tillsammans med eleverna tar vi varje år fram nya trivselregler.
  • Projektet No excuses syftar till att klargöra vad elever och lärare kan och bör förvänta sig av varandra.
  • Kontinuerliga elevråd (där skolvärd, rektor och lärare ingår) och mentorsråd säkerställer att skolan utvecklas på ett sätt som både elever och personal finner stimulerande.
  • Utifrån skollagen och andra styrdokument har det tagits fram en handlingsplan för trivsel och trygghet, där man beskriver vad som händer om man inte följer reglerna.
  • Vi för en kontinuerlig och god dialog med vårdnadshavare och elever bland annat via plattformen Unikum. Vårdnadshavare är alltid välkomna att följa hur vi jobbar på plats i Valboskolan.
  • Den årliga enkätundersökningen, som senast gjordes förra vårterminen, visar att 90 procent av eleverna på högstadiet känner sig trygga i skolan.

I förra veckan uppstod bråk mellan några elever på skolans högstadium. Det är naturligtvis beklagligt och något som vi tar på största allvar. På högstadieskolor runt om i landet är trygghet och konflikthantering något man jobbar med hela tiden.

Men som vi har redovisat ovan har vi kompetens att hantera situationer som dessa. Vi samverkar dessutom med andra aktörer som föreningsliv, socialtjänsten, polis, brottsförebyggande rådet, elever och vårdnadshavare.  

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier