Fastighetsnära insamling för flerbostadshus

I juni 2023 fattade regeringen beslut om ny förordning (SFS 2022:1274) gällande producentansvar för förpackningar. I korthet innebär det att ansvaret för insamlingen av förpackningar gick över till Sveriges kommuner den 1 januari 2024 och det är en stor förändring jämfört med hur ansvaret såg ut tidigare. 

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Utöver att ansvaret går över till kommunerna ska även fastighetsnära insamling vara infört i hela landet senast den 1 januari 2027.
Kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda har gemensamt upphandlat tjänsten så att vi ska kunna uppfylla regeringens krav vilken börjar gälla den 1 januari 2024.
Detta krav innebär att kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen på de återvinningsstationer som finns idag samt erbjuder fastighetsnära insamling vid flerbostadshus, till exempel bostadsbolag

REMONDIS Sweden AB kommer på uppdrag av ovan nämnda fyra kommuner att kunna vägleda och svara på praktiska frågor kring hur förpackningsinsamlingen kommer se ut i respektive kommun, samt vilka krav som kommer ställas på utrymmen och miljörum i anslutning till flerbostadshus.

Som bostadsrättsförening, bostadsbolag eller liknande, exempelvis flera hyreslägenheter i en fastighet, innebär förändringen att ni kan ansöka om att starta en tjänst gällande fastighetsnära insamling där kommunens entreprenör kostnadsfritt hämtar ert producentavfall. Det som ingår i den fastighetsnära insamlingen är pappers–, plast-, glas-, och metallförpackningar. De materialslag som inte ryms i behållarna, ska lämnas på de återvinningsstationer som finns i kommunen.
Tidningar, glasbehållare och batterier lämnas på närmaste återvinningsstation. Glödlampor, farligt avfall mm lämnas på återvinningscentralen.

Detta innebär att fastighetsägare av flerbostadshus i Färgelanda kommun kan få papp och plast hämtat varannan vecka samt metall och färgat/ofärgat glas hämtat var 5:e vecka utan kostnad för er. Kommunens upphandlade entreprenör Remondis utför hämtningen.

Kravet som ställs på er fastighetsägare är att ni anordnar miljörum/inhägnat utrymme där kärlen står skyddade från vind (gärna med tak) samt att ni själva märker ut kärlen och meddelar era hyresgäster gällande reglerna för insamlingen. Det är viktigt att hyresgästerna sorterar rätt i kärlen eftersom Remondis kan vägra tömning om avfall blandas i kärlen. Ni blir då själva ansvariga att sortera om avfallet innan tömning sker. Hyresgästerna ska hänvisas till återvinningscentralen eller återvinningsstationerna med skrymmande avfall samt om kärlen är fulla. Remondis kommer inte städa eller plocka avfall utanför kärlen utan detta ansvar läggs på er som fastighetsägare.
Det finns olika storlekar på kärl och Remondis kan hjälpa er med vilken storlek som kan vara bäst lämpad för er fastighet per fraktion. Kärlen lånar ni kostnadsfritt och normalt slitage ingår i avtalet dock blir ni ersättningsskyldiga för kärl vid skadegörelse.

Vid intresse eller vid frågor, kontakta kommunernas upphandlade entreprenör REMONDIS Sweden AB så de kan planera för hur insamlingen av förpackningsavfallet ska genomföras vid er fastighet.

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar. Ni Remodis på;
REMONDIS Sweden AB: trollhattan@remondis.se
Tel: +46 (0)520 126 15

Tekniska enheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier