Vuxenenheten

På Vuxenenheten inom Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun arbetar handläggarna med:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Riskbruk och beroendeproblematik
  • Våld i nära relation
  • Socialpsykiatri
  • Ansökan om kontaktperson
  • Kontaktpersonsutredningar
  • Orosanmälningar

Orosanmälan

Är du orolig för en vuxen person? Då kan det vara så att du bör göra en orosanmälan. Det kan gälla till exempel missbruk, våld i nära relation eller någon annan oro för en vuxen person. Du kan såklart också göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Läs mer under Barn-och familjeenheten - orosanmälan.

Kontakta 0528-567290 eller socialjouren efter kontorstid 0522-697444.

Ekonomiskt bistånd

På Individ- och familjeomsorgen kan du ansöka om och få din rätt till ekonomiskt bistånd prövad. 

Du kan även få stöd och rådgivning kring frågor som rör din ekonomi och försörjning.

Riskbruk och beroendeproblematik

Individ- och familjeomsorgen erbjuder stöd- och behandlingsinsatser för personer med riskbruk- och beroendeproblematik samt deras anhöriga.

Våld i nära relation

Våld i nära relation kan vara allt från psykiskt våld till sexuella övergrepp. Både barn och vuxna kan vara utsatta. Alla kommuninvånare som blir utsatta för våld i nära relation har möjlighet att vända sig till Individ- och familjeomsorgen för att få den hjälp som behövs.

Ansökan om kontaktperson

Individ och familjeomsorgen kan vid särskilda skäl erbjuda en kontaktperson för stöd i syfte att utveckla den enskildes förmåga.

SFV och kontaktpersonsutredningar

Har du ett engagemang för att hjälpa andra människor? Har du utrymme i din vardag som du vill fylla med något meningsfullt? Då kan du vara rätt person för uppdraget som kontaktperson eller SFV hos Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier