Vuxenenheten

På Vuxenenheten inom Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun arbetar handläggarna med:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruk
  • Våld i nära relation
  • Socialpsykiatri
  • Ansökan om kontaktperson
  • SFV och kontaktpersonsutredningar
  • Orosanmälningar

Ekonomiskt bistånd

På Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun kan du ansöka och få prövning av rätten till ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd eller annan form eller rådgivning och stöd i frågor som rör enskildas och familjers försörjning.

Missbruk

Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun erbjuder stöd- och behandlingsinsatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik samt deras anhöriga.

Våld i nära relation

Våld i nära relation kan vara allt från psykiskt våld till sexuella övergrepp. Både barn och vuxna kan vara utsatta. Alla kommuninvånare som blir utsatta för våld i nära relation har möjlighet att vända sig till Individ- och familjeomsorgen för att få den hjälp som behövs.

Socialpsykiatri

På Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun arbetar två handläggare med socialpsykiatri. Omsorgsnämnden i Färgelanda skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Nämnden skall verka för att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter behov av särskilt stöd.

Ansökan om kontaktperson

Alla människor har behov av stöd på ett eller annat sätt. Vissa får inte tillräckligt stöd av sin närmaste omgivning. Om invånare i Färgelanda kommun behöver få kontakt eller stöd av en person utanför sin närmaste umgängeskrets så kan man kontakta Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun för att ansöka om en kontaktperson.

SFV och kontaktpersonsutredningar

Har du ett engagemang för att hjälpa andra människor? Har du utrymme i din vardag som du vill fylla med något meningsfullt? Då kan du vara rätt person för uppdraget som kontaktperson eller SFV hos Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun.

Orosanmälan

Är du orolig för en vuxen person? Då kan det vara så att du bör göra en orosanmälan. Det kan gälla till exempel missbruk, våld i nära relation eller någon annan oro för en vuxen person. Du kan såklart också göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Läs mer under Barn-och familjeenheten - orosanmälan.

Kontakta 0528-567290 eller socialjouren efter kontorstid 0522-697444.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier