Ändra fastighetsindelning

Vill du ändra din fastighet? Då ska du ansöka hos Lantmäteriet om en lantmäteriförrättning.

En lantmäteriförrättning kan till exempel vara en fastighetsreglering, då du får hjälp med att föra över mark från en fastighet till en annan för att utöka din tomt. Fastighetsreglering kan också vara att bilda, ändra eller ta bort en marksamfällighet.

Lantmäteriet kan också hjälpa dig att skapa, ändra eller upphäva ett servitut. Servitut betyder att en fastighetsägare har rätt att på ett visst sätt använda någon annans fastighet.

Du kan även få hjälp med att ordna samarbete med andra fastighetsägare kring gemensamma anläggningar som exempelvis vägar, lekplatser och vatten- och avloppsanläggningar.

Andra typer av lantmäteriförrättningar är avstyckning, där du får hjälp med att bilda en ny fastighet till exempel för att bygga ett hus, klyvning och sammanläggning.

Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av berörda sakägare.

Lantmäteriet
0771-636363

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier