Skolskjuts i Färgelanda

Välkommen till läsår 2019-2020. Från och med vecka 27 och framåt har alla föräldrar fått ett skolskjutsbrev i brevlådan. I brevet finns information om elevens skolskjutstider och hållplats.

Har du inte fått något informationsbrev om skolskjuts, kontakta vår skolskjutshandläggare Emily Johansson på telefon 0528-567203 (mellan kl 8-12) eller emily.johansson@fargelanda.se

Kommunen har sett över alla rutter och hållplatser och anpassat dem efter detta läsårs elever. Observera att det kan innebära andra hållplatstider för dig som åkt tidigare läsår. Detta har skett i samarbete med Ödeborg buss, Taxi Dalsland och Buss i Väst.

Om du undrar över var elevens hållplats ligger kan du gå in på vår digitala webbplats på kommunens hemsida via Barn och utbildning – skolskjutsar – karta och tidtabeller över skolskjutsar. Välj er skola, och sedan den rutt du tilldelats. Annan information hittar ni via kommunens Startsida/barn och utbildning/Skolskjutsar där det finns mer information och olika blanketter.

Prata med ert barn om att:

  • Alla elever SKA använda säkerhetsbälte i bussen.
  • Stå på rätt sida av vägen när bussen kommer.
  • Var vid hållplatsen i god tid.
  • Använda reflexväst under den mörka årstiden.
  • Vid avstigning stå kvar vid hållplatsen tills bussen åkt i väg.

Bussar, kontantstöd och inackordering för gymnasieelever

Om du går på gymnasiet kom ihåg att du måste ansöka till kommunen för att få busskort, kontantstöd eller inackorderingsbidrag. Ansökan lämnas till medborgarkontoret. Blanketter hittar ni via kommunens hemsida - e-service - barn och utbildning eller på medborgarkontoret.

För dem som ansökt finns sedan busskortet att hämta på medborgarkontoret i samband med skolornas terminsstart i mitten på augusti.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier