Nytt medborgarlöfte

Färgelanda kommun och Polisen har undertecknat ett nytt medborgarlöfte.

Medborgarlöften är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som finns mellan Polisen och Färgelanda kommun. Medborgarlöftet handlar om aktiviteter och åtgärder som Polisen och kommunen tillsammans tar fram för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Underlag för medborgarlöftet är bland annat medborgardialoger som kommunen och Polisen tillsammans genomför för att fånga upp invånares och företagares åsikter kring vad som är viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Under hösten 2021 och 2022 har Polisen och Färgelanda kommun tillsammans genomfört medborgardialoger i tätorterna Färgelanda och Högsäter. Invånarna i kommunen har även fått möjlighet att svara på frågorna i medborgardialogen digitalt. Invånarna har fått frågan om vad de anser kommunen och Polisen tillsammans samt var för sig bör arbeta med för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen.

Majoriteten känner sig trygg
Majoriteten av de svarande anger att de känner sig trygga i kommunen och sitt bostadsområde. Grannar och grannsamverkan tas upp som en bidragande faktor till en känsla av trygghet. Faktorer som påverkar otryggheten är avsaknad av polisär närvaro, förekomst av alkohol och droger i samhället, stölder och inbrott och avsaknad av belysning.

En återkommande plats som skapar en känsla av otrygghet hos medborgarna är Färgelanda Centrum, torget i Färgelanda. Det är ingen större skillnad mellan män och kvinnor i vad som bidrar till trygghet och orsakar otrygghet.

Insatser mot inbrott
Medborgarlöftet 2021–2022 handlade om att öka polisens synlighet och närvaro i kommunen, samt att arbeta med trafikmiljön i kommunen. Detta är områden som fortsatt kommer vara i fokus under perioden 2023–2024. Även belysning, trygghet på torget i Färgelanda tätort, grannsamverkan samt förebyggande och repressivt arbete när det gäller alkohol och droger är fokusområden för 2023–2024.

Den polisiära närvaron i och runt Centrumhuset kommer öka och fortsatt vara ett prioriterat område för såväl kommun som polis när det gäller trygghetsskapande arbete.

Polisen och kommunen kommer under medborgarlöftets giltighetsperiod utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och öka insatserna mot stölder och inbrott. Vidare kommer polisen fortsätta utveckla arbetet med särskilt utsatta brottsoffer.

Kommunalrådet Ulla Börjesson och biträdande lokalpolisområdeschef Jens Börretzen undertecknade löftet. I bakre raden syns kommundirektör Katrin Siverby, kommunpolisen Tony Bengtsson samt säkerhetssamordnaren Lisa Niklasson.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier