Certifierade i BPSD

Två av Hemsjukvårdens sjuksköterskor i Färgelanda Kommun - Malin Strömberg och Sara Gustafsson som är ansvariga för Håvestensgården i Färgelanda och Rosen i Högsäter som är särskilda boenden för personer med demenssjukdom, utbildade sig under hösten till Certifierade utbildare inom BPSD-registret.

BPSD innebär Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens och är något som drabbar upp till 90% av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. Omvårdnadsteamet skattar symptom genom en NPI-skattning enligt Neuropsychiatric Inventory Scale (NPI-skalan).

Symptomen poängsätts genom att man skattar allvarlighetsgrad och frekvensen av BPSD. De 12 olika symptomen som skattas är: Vanföreställningar, Hallunicationer, Agitation/upprördhet, Depression/nedstämdhet, Ångest, Upprymdhet/eufori, Apati/likgiltlighet, Hämningslöshet, Lättretlighet/labilitet, Motorisk rastlöshet, Sömnstörningar och Matlust/ätstörningar.

I BPSD-registret utgår man från personcentrerad omvårdnad och stort fokus läggs på bemötandet och individuella aktiviteter och åtgärder i omvårdnadsarbetet.

Enhetschef Ulla Morsing, Sjuksköterska Malin Strömberg, sjuksköterska Sara Gustafsson och Medicinskt ansvarig Maria Lobrant.
Foto: Jonas Berggren

Målet är att minska användandet av olämpliga läkemedel så som sömntabletter, neuroleptika och bensodiazepiner på särskilt boende hos personer med demenssjukdom i Färgelanda Kommun genom att arbeta aktivt med NPI-skattningarna utifrån bemötandeplaner och insatta åtgärder för att öka livskvaliteten och minska onödigt psykiskt lidande för personen med demenssjukdom som har BPSD.

Syftet med BPSD-registret, som är ett svenskt nationellt kvalitetsregister är främst att öka välbefinnandet och livskvaliteten för personen med demenssjukdom genom att minska förekomsten av BPSD.

Malin och Sara har ett stort intresse för demensvård och vill vidareutveckla detta i Färgelanda kommun och kommer i januari påbörja utbildningen för flera av kommunens undersköterskor, enhetschefer, samordnare och rehabpersonal till administratörer inom BPSD-registret vilket ger en god omvårdnad till personen med en demenssjukdom som får en mer meningsfull tillvaro och minskad BPSD-problematik.

MAS
Helén Thorsson
0528-567670

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier