Dialog med fokus på ungdomar och fritid i Färgelanda kommun

Välkomna till ett dialogmöte med fokus på ungdomar och mötesplatser för fritidsverksamhet i Färgelanda kommun.

Målgrupp: Olika aktörer från kommun och föreningsliv, ungdomar och andra intressenter.

Medverkar gör bl.a. Fryshuset som för ett par år sedan, via Valboskolan 7-9, genomförde en kartläggning av ungdomars situation på fritiden och i skolan. Förutsättningslös diskussion kring hur kan vi tillsammans skapa bättre förutsättningar för ungdomar i Färgelanda kommun genom att skapa mötesplatser och aktiviteter för fritidsverksamhet som skapar delaktighet, engagemang och gemenskap?

Tisdag 9 mars kl. 16.00-18.00.

Program:

16.00-16.10, Hej & Välkomna!
16.10-16.30, Presentation av Fryshusets verksamhet
16.30-16.45, Tidigare kartläggning gjord i Färgelanda
16.45-17.00, Vad tycker ungdomar om fritiden i Färgelanda kommun? (LUPP:en 2020)
17.00-18.00, Diskussion: Hur ser behoven ut och hur kan vi tillsammans nå fler?


Anmälan till: lehnida.huric@fargelanda.se

Intresserade hälsas varmt välkomna!

Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ulla Börjesson (S)
0528-567110
Kultur- och föreningsutvecklare
Lehnida Huric
0528-567523

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier