Nytänk i Omsorgen

Sjuksköterska Sara Gustavsson och medicinsk sekreterare Anna Johansson, Håvestens äldreomsorg. Foto: J.Berggren

Färgelanda kommun är först ut i Sverige med att anställa medicinsk sekreterare och visar på så sätt ett nytänk i att möta och ta sig an ökade krav och uppgifter.

”- Sjuksköterskor och Rehab personal ägnar mycket tid åt administrativa uppgifter som kan utföras av annan än legitimerad personal”, säger enhetschef hemsjukvården Ulla Morsing

I oktober månad började en medicinsk sekreterare i Hemsjukvård inklusive Rehab. Detta är en satsning som sektorn har valt att göra för att möta upp det stigande antal inskrivna i hemsjukvården i kombination med en ökad multisjuklighet hos patienterna. Detta samtidigt med ny och tuffare lagstiftning inom flera områden tex läkemedelshantering och in- och utskrivning från slutenvården kräver mer av organisationen.
För att klara av de nya kraven är det viktigt att rätt uppgifter utförs utifrån rätt kompetens.

 

Enhetschef Ulla Morsing och medicinskt ansvarig Maria Lobrant i Färgelanda kommun. Foto: J.Berggren

”- Vi ser en trend i ett stigande antal inskrivna i hemsjukvård i kombination med en ökad multisjuklighet hos patienterna”, säger Färgelanda kommuns medicinskt ansvarige Maria Lobrant

Den legitimerade personalen kommer, bland annat, att diktera sin dokumentation via ett digitalt system, som är godkänd utifrån GDPR, och den medicinska sekreteraren skriver in i det digitala dokumentationssystemet.

MAS
Helén Thorsson
0528-567670

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier