Gällande sophämtning vid vinterväglag

Vintertid uppkommer flera frågor gällande ansvar av vägens underhåll, framförallt på landsbygden och vi hoppas att följande information kan räta ut några frågetecken.

I Sverige är väghållaransvaret uppdelat på följande sätt:

 • Allmänna vägar - Staten, genom Trafikverket har ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.
 • Kommunala gator - Kommunerna har huvudansvar för väghållning i tätorter med undantag för det övergripande statliga vägnätet. (Inom Färgelanda kommun är detta ansvar överlagt på vägföreningar, via förrättningar, inom respektive tätort.)
 • Enskilda vägar - Enskilda väghållare har ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för fastighetsägare i deras närhet. Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata. (Många fastighetsägare bildar samfällighetsförening som gemensamt ansvarar för vägens drift och underhåll)

Framkomlighet gällande räddningstjänst, renhållning, hemtjänst mm åligger väghållar-ansvarig.

Väghållaransvaret innefattar drift och underhåll av väg vilket innebär;

 • Säkerställer att trafiken kan komma fram, t ex snöplogning, halkbekämpning, reparation av mindre skador samt hyvling och dammbindning på grusvägar (servicearbeten)
 • Bibehåller vägens standard genom smärre åtgärder, t ex förnyelse av slitlager och vägmarkeringar samt dikning (underhållsarbeten)
 • Förbättrar vägens standard genom smärre åtgärder, t ex beläggning av grusväg, förstärkning av bärigheten och punktåtgärder för att öka trafiksäkerheten (förbättringsarbeten)
 • Håller vägen ren, såsom sopning, borttagande av skräp och smuts samt ogräsbekämpning (renhållning), eller på annat sätt håller vägen i ett för samfärdseln tillfredsställande skick.

Mer information finns att läsa på Trafikverkets hemsida under ”Väghållaransvar

 

- Fastighetsägarens/samfällighetens ansvar;

Gällande sophämtning på landsbygd är det således fastighetsägarens ansvar att säkerställa att vägen är i bra skick gällande plogning och grusning. Ni som fastighetsägare har ansvar för plogning samt halkbekämpning på den enskilda vägen som leder till er fastighet.
Säkerställ även att sopkärlen står på bestämd plats, är framskottade samt vända åt rätt håll med handtaget utåt vägen.

- Ragn-Sells bedömning gäller:

Det är viktigt att hela den enskilda vägen är grusad, inte bara utanför respektive fastighet. Ragn-Sells bedömer vägen vid infart och kan således inte veta om vägen blir ”bättre längre in”. Ragn-Sells chaufförer har god kännedom om vägsträckningen, om vägen har svåra backar/krön eller svåra vändmöjligheter vilket innebär att chauffören kan välja, av säkerhetsskäl, att inte köra in vid dåligt underlag. Av säkerhetsskäl för avåkning med både person- och fordonsskada som följd.

- Sophämtning i tätort:

Säkerställ att det är plogat framför, runt kärlen och uppe på locken samt att kärlen står vända med handtaget utåt.

- Vad händer om sopor ej blir tömda:

Om chauffören inte kunnat tömma era sopor lägger denne en avvikelse gällande dåligt plogat/dåligt grusat, en sammanställning sänds till Färgelanda kommun för kännedom varje dag. Tömningar som ej utförts p.g.a. dåligt grusat kommer inte tömmas igen förrän nästa ordinarie tömning.

Om ni inte fått tömt p.g.a. denna avvikelse finns följande alternativ:

 • Säkerställ att vägen blir åtgärdad genom att tex ploga/grusa och beställa en extratömning. Det kostar 248 kr.
 • Lägg soppåsar i en plastsäck som ställs ut bredvid sopkärlen vid nästa ordinarie tömning samt kontakta kundtjänst för att beställa hämtningen. Det kostar 98 kr/ extrasäck. Det förutsätter att vägen då är i bra skick samt att det är beställt för att chauffören ska plocka med sig säcken.
 • Åka och slänga sina sopor på återvinningscentralen i Stigen, obs gäller endast brännbart, inte kompost. Kräver naturligtvis att ni har en renhållningstjänst.
  Öppettider: måndagar och torsdagar samt första lördagen i ny månad såvida det ej är en röd dag.

 

För frågor och bokningar vänligen kontakta kundtjänst:

renhallning@fargelanda.se

Telefon; 0528-567 520, mån-fre kl.10-12

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier