Slutfasen i projektet - driva eget på landsbygden


fotograf: J.Berggren

Unikt integrationsprojekt, "Driva eget på Landsbygden", lider mot sitt slut.
I februari startade 10 deltagare med etableringsstöd en unik utbildning för att få mer kunskap om företagandet och det svenska systemet. Initiativet grundar sig i att Näringslivsamordnaren i Färgelanda kommun fått in ett flertal förfrågning från ny etablerade att starta eget och skapade det unika upplägget med projektet ”Driva eget på landsbygden”. Projektet är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och ett flertal entreprenörskapsfrämjande organisationer; Drivhuset, Nyföretagarcentrum, ALMI/ IFS, Coompanion och Fyrbodals kommunalförbund.
Alla deltagarna har etableringsstöd och går samtidigt på SFI och bor i Färgelanda kommun.

- ”Många ny svenskar behöver få mer information och stöd men de tappar ofta kraften att gå vidare då det svenska systemet är svårt att förstå och vet inte vart de skall vända sig. Risken är att många riskerar att falla i utanförskap. Genom unikiteten med sammansättning av utbildningens aktörer kan vi ge de verktyg som deltagarna behöver för att de skall kunna starta företag, utbilda sig vidare eller skaffa ett jobb trots språkbarriärer. Vi vill att fler skall trivas och bo i Färgelanda kommun och genom att utveckla fler företag så skapas även nya arbetstillfällen, berättar Marie Hörnlund Näringslivssamordnare och landsbygdsutvecklare i Färgelanda kommun.”


Tid: Avslutningsmötet den 8 juni kl. 13:00-16:00
Plats: Färgelanda kommun Centrumhuset Timmervägen 12, Färgelanda

Den 8 juni genomförs sista träffen för deltagarna i programmet och idéerna som formats under utbildningens gång sträcker sig från företagande inom områden bl.a. Livsmedel, skönhetssalong och stenhuggeri. Det finns även deltagare som tar sitt driv och nya kunskaper till att vidareutbilda sig men har nu skapat tankar för eventuellt utbilda sig till eget inom det område som de tänkt jobba inom. Även att utbilda sig vidare inom befintliga verksamheter, så som asylboenden.

Programmet som deltagarna har genomgått är baserat på Drivhusets Loop-metod, en handlingsbaserad affärsutvecklingsmetod framtagen tillsammans med forskare på Chalmers Entreprenörsskola. Metoden har fokus på praktiskt arbete, att i tidigt skede testa sin idé mot en tänkt kund och omarbeta idén utifrån kundernas feedback. Drivhuset vid Högskolan Väst, som håller i taktpinnen i utbildningen, har arbetat med Loop-metoden under flera år, men inte tidigare för denna målgrupp. För Drivhusets projektledare Marcus Pallvid har undervisningen lett till nya och nyttiga erfarenheter.

- ”Projektet har verkligen varit en utmaning. Då flera av deltagarna inte talar svenska så har workshoparna genomförts med hjälp av Tigrinja och arabisktalande tolkar och då tar momenten längre tid än vad jag är van vid. Det är inte riktigt att bara att köra på som man brukar, berättar Marcus”.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få med sig värdefull kunskap och erfarenheter, som gör att de kan ta nästa steg i livet, om det så är att starta företag, gå ut i arbetslivet eller studera.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier