Föreningsverksamhet i Färgelanda kommun

Kommunens invånare ska få möjlighet att bedriva fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. Stödja en meningsfull och aktiv fritid till i första hand barn och ungdomar till och med 20 år, funktionshindrade och äldre från och med 65 år. Föreningslivet ska stimulera till mer aktiviteter samt öka antalet engagerade. En viktig förutsättning för att denna målsättning ska kunna förverkligas är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet. 

Alla blanketter för ansökan om olika bidrag hittar du i blankettarkivet ovan.

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun är reviderade och beslutet gäller från 2023-01-01.

Följande bidrag finns för ekonomiskt stöd till föreningarna i Färgelanda kommun

Startbidrag

Aktivitetsbidrag
Anläggningsbidrag

Arrangemangsstöd

Bidrag för tillfällig förening

Investeringsbidrag 

 

Anläggningsbidrag betalas enligt följande:

1: Aktivitetsanläggningar
2: Samlingslokaler
3: Kulturlokaler

4: Multianläggningar

5: Motionsanläggningar 

Detaljerad information kring vilka bidrag som finns, och vem som är berättigad, hittar du i våra Bidragsnormer. Bidrag betalas till studieförbund enligt bidragsnomer, se länken.

Alla föreningar som är registrerade i Färgelanda kommun har möjlighet att få sin hemsida länkad till på kommunens hemsida.


Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier