Information och kartläggning

Medborgardialog

- Information och kartläggning beträffande utredningen av byggnation av anläggning för inomhusidrott för grundskola och föreningsliv i Högsäter. 

Information

På uppdrag av Kommunstyrelsen i Färgelanda ansvarar Sektor Kultur och fritid för utredningen

”Byggnation av anläggning för inomhusidrott för grundskola och föreningsliv i Högsäter”.

Arbetet sker sektorsövergripande med följande ansvarsfördelning,

  • Samhällsbyggnad - byggnation och projektering
  • Barn och utbildning - verksamhetsbehov grundskolan
  • Kultur och fritid - verksamhetsbehov föreningslivet

Dialog och avstämning sker fortlöpande med kommunens ledningsutskott.

Frågeformuläret nedan syftar till att kartlägga verksamhetsbehovet i respektive förening, som en del i förvaltningens arbete i färdigställandet av beslutsunderlag för vidare politisk hantering.

Obs! Föreningsverksamhet med annan inriktning än idrott kan vara berörd.

Oss tillhanda senast 2016-01-31.

Välkommen med frågor och/eller synpunkter, för kontaktuppgifter och dokument se till höger.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier