Välkommen till Färgelandas kultursida!

En rik kultur bidrar till en god livskvalitet

 Färgelanda ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i.

 
Kulturstrategiska mål

Skapa mervärde i kommuninvånarnas liv

Utöver skola, omsorg, arbetsliv och familj behöver människan tillgång till kultur för sitt välmående. Det kan handla om film, musik eller TV-program. Men det kan också handla om tillgång till sin historia genom kulturarv eller konstutställningar som skapar nya tankar, känslor och ger frågor eller svar. Kulturverksamhetens uppgift är att skapa tillgång till det som inte är självklart i vardagen, men som svarar mot ett behov av att få uppleva något som ger nya perspektiv på tillvaron. Detta kallar vi för mervärde.  

Göra invånarna stolta över platsen de bor på

Ett levande kulturliv är ett tecken på en levande kommun. Genom att lyfta fram våra lokala kulturutövare samt genomföra nyskapande arrangemang som förmedlar känslan av att det händer positiva saker i Färgelanda kommun, skapar vi också stolthet bland invånarna. Stolthet leder till ökat engagemang och kulturlivet blir än rikare. Kulturverksamhetens mål att är balansera verksamheten mellan att vara både nyskapande och svara på kommuninvånarnas behov, för att stimulera ovanstående kretslopp.

Se till hela kommunens bästa genom att sprida verksamheten geografiskt

För att alla invånare i kommunen ska få tillgång till den kommunala kulturverksamhetens utbud är det viktigt att sprida verksamheten och våra arrangemang till kommunens olika platser. Detta samspelar också med ovanstående punkt om stolthet. Händer det något positivt på platsen där man bor växer stoltheten över denna plats.

Kultur- och föreningsutvecklare
Lehnida Huric
0528-567523
Färgelanda bibliotek
Telefon: 0528-567500

Öppettider

Mån:   10:00 - 18:00

Tis:      10:00 - 18:00

Ons:    10:00 - 18:00

Tors:   10:00 - 16:30

Fre:     10:00 - 16:00

Lör:     10:00 - 13:00

Öppet lördagar ojämna veckor.

För avvikande öppettider se Bibliotekets hemsida.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier