Gatubelysning 

Åtgärdande av felande gatubelysning

GH EL utför reparation av gatubelysningen.

Rondering sker enligt schema 3 ggr/år (vecka 8, 38 samt 48), viss förändring kan se i schemat vid behov. 

Observera! GH EL kan bara utföra reparationer av belysningspunkter som är anmälda av kommunen.

Akuta fel som kan vara fara för liv och egendom åtgärdas/säkerställs omgående efter anmälan.

Övriga fel såsom enstaka trasiga lampor åtgärdas under kommande rondering. Är det fler än 5 lampor på samma gata eller hel gata som är nedsläckt, åtgärdas detta inom tre arbetsdagar.

 Felanmälan görs via denna LÄNK

 

AKTUELLT 2023: (uppdateras halvårsvis)

  • Fortsatt arbete att byta ut äldre armaturer till Led ( Under året, Färgelanda och Ödeborgs tätort + GC-väg mellan Färgelanda och Ödeborg)
  • Byta ut belysningen ner mot Ödeborgs folkets park

 

Övrigt:

  • Vi har knappt 1900 stycken belysningsstolpar i hela kommunen, både inom tätort och på landsbygden.
  • GH EL besiktar stolpar, fundament och vegetation.
  • Vattenfall Elanläggningar har elsäkerhetsansvaret för installationerna. Inga främmande installationer får förekomma på stolparna, t,ex. brevlådor, staket eller skymmande vegetation. 

Skymmande växtlighet  

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer längs tomtgränsen mot vägen. På våren och sommaren växer sig häckarna ibland lite för stora och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri för att förhindra olyckor. 

Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar eller gatubelysning. Det är viktigt att du som fastighetsägare tar ansvar och ser till att din växtlighet inte skymmer gatubelysningen.  

Belysningsstolparna ska hållas fria från brevlådor och liknande, detta för att underhåll och arbeten ska kunna utföras utan hinder. Det är inte tillåtet att montera eller fästa föremål på stolparna.  

 

Enhetschef Teknik
Jenny Clasborn
0528-567151

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier