Nu är vi på gång med byggbara industrimarker!

Tack alla näringsidkare som har deltagit i vårt första spåning i vårt omtag beträffande om hur och var exploatering av industrimark ska förverkligas.

Dialog är viktigt för oss, politiker och tjänstemän, för att vara möjliggörare för alla er som bor, verkar och besöker vår vackra kommun. Vi finns tillför er. Många fler dialoger kommer vi att ha framgent för att lyssna in behoven och agera katalysator!

 

Tillsammans arbetar vi för att bidra till en attraktiv kommun att leva och bo i!

Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ulla Börjesson (S)
0528-567110
TF Samhällsutvecklingschef
Patrik Nissen
0528-567161
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan och Bygg/Mark och exploatering
0528-567000

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier