Likabehandlingsplan Valbo 7-9

Denna plan har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Planen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

Rektor Valboskolan 7-9
Wiveca Doyle
0528-567210
Elena Larsson
Handläggare -
0528-567215

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier