Likabehandlingsplan Valbo 7-9

Denna plan har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Planen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Ledighet elev Valbo 7-9


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

Rektor Valboskolan 7-9
Mattias Wetterwik
0528 – 567 210
Handläggare grundskola
Birgitta Borg Sevedsson

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier