Översiktsplan, ÖP14

Färgelandas Översiktsplan, ÖP14, visar kommunens långsiktiga vilja för hur den fysiska miljön bör utvecklas med bebyggelse, naturområden och infrastruktur. Målet är att skapa en hållbar utveckling med goda livsmiljöer.

Kommunfullmäktige har 2014-09-03 § 128 beslutat att anta ny översiktsplan för Färgelanda kommun, ÖP 14. Översiktsplanen vann laga kraft 2014-10-15.


Dokument och bilagor

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier