Välkommen till musikskolan!

Musikskolan erbjuder musik med dator, sång, dans, instrumental och ensembleundervisning.

Verksamheten bedrivs i den kommunala musikskolans lokaler i Färgelanda men även i anslutning till elevernas skolor. 

Terminsavgiften är 525:- och gäller oavsett inriktning.

Samtliga val erbjuds från och med årskurs tre med undantag för blockflöjt och fiolundervisning som riktar sig till elever i årskurs två. 

Dansundervisning erbjuds från 4 år upp till gymnasiet.

Ett antal ensembler finns att tillgå; pop/rock, nybörjarorkester samt en stråk/blåsorkester bestående av elever och lärare. 

Musikskolan samverkar med grundskolan bland annat  genom projektverksamhet.


Dokument och bilagor

Mats Andersson
Musikskolan
0528 – 567 297

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier