Förvaltningsomorganisation

Under hösten 2016 beslutade kommunstyrelsen att omorganisera förvaltningen utifrån redovisat förslag från förvaltningsledningen. Den nya organisationen kommer bestå av tre sektorer istället för tidigare fyra. Verksamheterna för tidigare sektor Samhällsbyggnad och Kultur- och fritid har bildat en ny sektor vid namn Samhällsutveckling.

Verksamheterna för måltid, lokalvård samt skolskjuts flyttar över till den nya sektorn från Barn- och utbildning. För sektor Omsorg förs ansvaret av integrationsfrågor över till nya sektorn syfte att samordna detta med kommunens arbete i arbetsmarknadsåtgärder.

Sektor Samhällsutveckling består av sex enheter.

  • Arbetsmarknad- och Integration
  • Måltid
  • Teknisk enhet
  • Kultur- och fritid
  • Mark- och exploatering
  • Plan- och bygg

Rekrytering av ny Samhällsutvecklingschef är fastställd. Den nya chefen beräknas börja sin tjänst 1 mars.

Förvaltningsstruktur

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier