Kommunalrådet om den ekonomiska krisen

”Vi måste alla inse allvaret”

Orden är Ulla Börjessons, socialdemokratiskt kommunalråd i Färgelanda. Kommunens ekonomi är körd i botten och sparkravet för de närmaste tre åren kan enligt prognosen komma att uppgå till hela 41 miljoner kronor för att komma i balans per den 1/1 2027.

Hur allvarlig är situationen för kommunen?

- Situationen är mycket allvarlig. Om vi inte gör något nu kommer problemen bara bli större och större kommande år. Vi kommer också få stora problem med likviditeten.

Varför har det blivit så här?

- Då våra verksamheter gjort stora underskott under ca fyra års tid och inga åtgärder vidtagits. Den ökade inflationen har också påverkat oss i form av bland annat ökade pensionskostnader.

Kan du förstå kommuninvånarnas oro?

- Ja självklart, det har jag full förståelse för. Men vi vill ju naturligtvis inget annat än att försöka göra allt som står i vår makt för att göra saker bättre, även om de ekonomiska omständigheterna såklart kunde vara bättre.

Vad måste göras nu som du ser det?

- Vi måste göra strukturella förändringar vilket innebär att vi måste bedriva verksamhet i mindre antal lokaler över lag, då det är här majoriteten av kostnaderna finns. Sedan måste vi även jobba på att vara mer effektiva i vårt arbete samt samverka mycket mer med andra kommuner, som till exempel dela viss personal med varandra där det är möjligt. Vi kommer att vända på alla stenar som finns. Det viktigaste för mig är att vi kan erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster med god kvalitet även i framtiden, det vill säga i vård, skola och omsorg.

Hur ska du lyckas få en bred politisk överenskommelse och lyckas spara de här kanske 40 miljonerna de närmaste tre åren?

- Genom dialog med samtliga politiska partier för att få en gemensam bild av allvaret i den ekonomiska situation vi befinner oss i. Oavsett vilket parti man tillhör har man inte mer pengar att lägga på våra verksamheter än någon annan. Det är samma besparingar som måste göras. På vårt senaste kommunstyrelsemöte bildades en grupp bestående av representanter från samtliga politiska partier som kommer att träffas för att se om vi kan vara överens om besparingar som måste göras. Första mötet hade vi onsdag den 3 maj.

När i tiden måste ni komma fram till en politisk lösning för att lyckas spara dessa 40 miljoner?

- I slutet av augusti måste vi vara klara med en plan på hur vi under en tre års tid skall lyckas spara hem ca 40 miljoner. Om vi inte kommer överens får Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna göra denna resa själva som styrande partier. Vilket inte är lika enkelt då vi ju styr i minoritet och skall ha igenom förslagen i fullmäktige där vi i högsta grad är beroende av andra partier än oss själva.

Tror du att det är möjligt?

- Det hoppas jag verkligen annars har vi en ännu värre kris i våra knän än den vi sitter i nu. Då kommer med all sannolikhet våra medborgare känna av en ännu värre kris än den vi är i nu och det blir heller inte roligt för dom som kommer styra efter denna mandatperiod.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier