Dalslandskommunerna stärker samarbetet

Dalslandskommunerna stärker samarbetet för att minska sårbarheten.

Den 8 december skrev ordförandena för kommunstyrelserna i de fem Dalslandskommunerna under en avsiktsiktförklaring för att öka samarbetet. Åmåls kommun är nu med i den nya samverkansmodellen Dalslandssamverkan, som tidigare kallades 4D-samverkan.

Syftet är att stärka den gemensamma kapaciteten och minska sårbarheten samt säkerställa kompetensförsörjningen. Genom samverkan fortsätter vi ge en god service och leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninvånarna. Visionen för Dalslandsamverkan är ”Stolta, starka och självständiga Dalslandskommuner med gemensam kapacitet att möta framtiden.”

Samarbetet i Dalslandssamverkan bygger på frihet och frivillighet vilket innebär att kommunerna samverkar i olika omfattning och det finns en öppenhet för att samverka även med andra.

Samverkan sker i olika rättsliga former, beroende på syftet. Ett samverkansråd där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd (eller motsvarande) från de ingående kommunerna ingår träffas regelbundet kring samverkansfrågor. Samverkansrådet är inte ett beslutande organ. Kommundirektörerna och samverkanssamordnare är stödfunktioner till rådet.

Fördelningen av kostnader kommer att variera för olika typer av samverkan. Hur kostnaderna fördelas anges i avtal för samverkan, reglemente, förbundsordning eller liknande för varje tillämpad samverkan.

Ulla Börjesson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda och kommenterar det stärkta samarbetet:

- Är glad att stå här i dag för att underteckna en ny avsiktsförklaring för hela Dalsland. Jätteglad att Åmål åter är med oss. Samverkan är absolut nödvändig i de tider vi befinner oss i, både ekonomiskt och befolkningsmässigt. 

Däremot är avsiktsförklaringen inte på något sätt förpliktigande, vi ska fortfarande samverka där det gör mest nytta för Färgelanda kommun och dess invånare. Vi har goda exempel där vi samverkar med andra kommuner, exempelvis Västvatten som i dag består av Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Sotenäs kommuner. Fördelen med Dalsland är att vi i stort sett arbetar i samma plattform med system vilket underlättar för samverkan. Vi har ju dessutom under ett antal år samverkat i olika sammanhang vilket naturligtvis kommer att underlätta även framöver. 

Jörgen Andersson (SD) oppositionsråd i Färgelanda: 

- Att vara liten är inte alltid lätt. Att vara en av de minsta kommunerna i ett av de minsta landskapen är det definitivt inte. Lägger vi till ekonomi och befolkningsprognoser är vi alla överens om att vi står inför stora utmaningar. Vi har inte varit odelat positiva till Dalslandssamverkan. Det är viktigt att samverkan sker där det gör mest nytta för våra kommuninvånare. Att vi inte samverkar för samverkans skull och då samverkan inte ger något tillbaka. Dalslandskommunerna har länge haft en undanskymd plats, inte minst i massmedia och ibland blivit placerade i helt andra landskap.

För att växa behöver vi stärka vårt varumärke och vår identitet. Det är därför glädjande att nu även Åmål ansluter sig till Dalslandssamverkan.

Bakgrund

Samverkan kring olika frågor och inom olika verksamhetsområden har skett mellan Dalslandskommunerna under lång tid. Exempel som kan nämnas är Campus Dalsland, Visit Dalsland och samverkan inom socialtjänstområdet.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) för Bengts­fors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun och Åmåls kommun gav den 29 september 2017 kommuncheferna i uppdrag att utreda en utökad samverkan mellan kommunerna.

Våren 2022 beslutade kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner att intensifiera samverkansarbetet och antog ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D”. Utvecklingen därefter är påtaglig, både det strukturerade samarbetet och den relationsbundna samverkan har stärkts.

Åmåls kommun har fortsatt att aktivt vara en värdefull part i samverkan med 4D-kommunerna inom många verksamhetsområden. Våren 2023 väcktes frågan om att ta fram en ny avsiktsförklaring avseende samverkan inkluderande Åmål, som de fem Dalslandskommunerna ställer sig bakom. Benämningen på samverkansmodellen blir nu ”Dalslandssamverkan”.

Kommunalråden från vänster: Ulla Börjesson (S), Färgelanda, Michael Karlsson (M), Åmål, Stig Bertilsson (M), Bengtsfors, Andreas Nilsson (M), Dals-Ed och Ludwig Mossberg (M), Mellerud

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier