LSS

Här finner du verksamheter som riktar till dig som har funktionsnedsättning inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

 

För vem gäller LSS?

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av kroppslig sjukdom eller yttre våld
  • Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd och service.
  • Personer vars funktionshinder uppenbart inte beror på normalt åldrande.
Ansökan

Du måste själv eller med hjälp av ett ombud (t.ex. god man) ansöka om insatser enligt LSS. Ansökan kan göras såväl muntligt som skriftligt. Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor tar du kontakt kommunens biståndshandläggare, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Biståndshandläggare LSS
Moa Dagerfjäll
0532-17331

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier