Sopkärlens placering

Om du sorterar och har ett kärl för matavfall ska kärlen för rest- och matavfall ställas fram samtidigt.

Avfallsinsamling är ett fysiskt tungt arbete för renhållningspersonalen. Därför är det viktigt att du ser till att underlätta hämtningen av ditt avfall. Tänk på detta:

  • Vid tömning rullar du själv ut kärlen till angiven tömningsplats intill vägen.
  • Tänk på att vid tömning ska kärlen placeras med handtag och hjul utåt.
  • Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämt underlag. Kärlen ska kunna rullas ut från fastigheten till fordonet på hårdgjort underlag. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor och liknande. Gräsytor är inte hårdgjort underlag.
  • Hämtningsvägen ska hållas fri från hinder som exempelvis träd och buskar. Den ska också vara skottad och is- och halkfri.

När det blåser – fastsättning av kärl

För att minska mängden avfall som sprids i naturen behöver vi hjälpas åt att minska antalet avfallskärl som blåser omkull. För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Att bygga ett vindskydd för kärlen är både fint och effektivt.

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier