Gymnasieelever kan ej längre nyttja Färgelandas skolskjuts från HT 2023

Då skolornas ramtider ändras från hösten 2023 så kommer det inte längre att vara möjligt för gymnasieelever att åka med grundskolans skolskjuts.Färgelanda kommun följer lagkraven för vilka resebidrag och övriga bidrag som ska erbjudas gymnasieelever. Vi hänvisar till busskort för att resa med kollektivtrafiken, kontantstöd och inackorderingsstöd som är de bidrag och stöd som kommunen har för gymnasieelever.

Barn och utbildningsförvaltningen har stora sparkrav vilket gör att alla verksamheter behöver spara pengar så även kommunens skolskjuts. Vi har genomlyst verksamheten för att se hur pengar kan sparas. I och med upphandlingen av ny skolskjutstrafik så ändrade vi skoltider och skolskjutsrutter för att effektivisera och spara skattemedel. Tidigare har gymnasieelever i mån av plats kunnat åka med buss 8 men det kommer inte längre att vara möjligt från HT23 på grund av ett nytt skolskjutsavtal.

Christel Olsson, tillförordnad utbildningschef christel.olsson@fargelanda.se

Bilden visar skolbuss 8 och rutten mellan Tisäter Lycke och Valboskolan

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier