Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden består av 5 ledamöter som väljs av Kommunfullmäktige (KF).

Nämnden ansvar är att fullgöra kommunens uppgifter avseende:

  • Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen (PBL, 2010:900)
  • Planbesked
  • Yttra sig i fastighetsbildningsärenden
  • Hantera kommunens uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
  • Lokala trafikföreskrifter
  • Trafiksäkerhet

Bygg- och trafiknämnden fullgör i övrigt de uppgifter som Kommunfullmäktige uppdrar nämnden.

Bygg- och trafiknämndens sammanträden

Nämnden sammanträder följande datum 2023:

Månad

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Datum

---

2023-02-02

2023-03-30

---

---

2023-06-01

---

---

2023-09-14 Inställt

2023-10-26

---

2023-12-07

 

Dokument och bilagor

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Administrativ Koordinator
Linnéa Thor
0528-567162

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier