Bygg- och Trafiknämnden

Bygg- och Trafiknämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare som väljs av Kommunfullmäktige (KF).

Nämnden ansvar är att fullgöra kommunens uppgifter avseende:

  • Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen (PBL)
  • På uppdrag upprätta förslag till detaljplan som ska antas av Kommunstyrelsen (KS) i de fall där detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplan
  • På uppdrag upprätta förslag till detaljplan som ska antas av KF i de fall där detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplan
  • På uppdrag upprätta förslag till översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan
  • Planbesked
  • Yttra sig i fastighetsbildningsärenden
  • Hantera kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister
  • Namn på gator, vägare, allmänna plats m.m.
  • Lokala trafikföreskrifter
  • Trafiksäkerhet

Bygg- och Trafiknämnden fullgör i övrigt de uppgifter som Kommunfullmäktige uppdrar nämnden.

Bygg- och Trafiknämndens sammanträden

Nämnden sammanträder följande datum 2021:

Månad

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Datum

---

2021-02-03

2021-03-04

2021-04-08

2021-05-06

2021-06-03

---

2021-08-05

2021-09-09

2021-10-07

2021-11-03

2021-12-02

Dokument och bilagor

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Avdelningsadministratör
Linnéa Johansson Hellquist
0528-567162

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier