Visselblåsarfunktion

För Färgelanda kommun är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Därmed har nu samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Färgelanda kommun möjlighet att rapportera skyddat om misstänkta missförhållanden och oegentligheter genom vår visselblåsarfunktion.

Färgelanda kommuns visselblåsarfunktion hanteras CRD protection som är en extern oberoende aktör med lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige. Detta för att du som rapportör ska känna dig trygg i att lämna din rapport anonymt och vara säker på att informationen hanteras korrekt.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter som exempelvis mutor, stöld och bedrägeri samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse och som är begångna av förtroendevald, chef, anställd eller styrelseledamot inom Färgelanda kommun.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Utifrån Färgelanda kommuns uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna regler och principer hanteras inom ramen för den här funktionen.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ersätter inte andra rapporteringskanaler utan är snarare ett komplement till dessa.

Ärenden som handlar om personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikten mellan rapportören och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Klagomål eller missnöje hanteras heller inte inom visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringsmöjligheter för detta.

Vem kan använda funktionen?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Färgelanda kommun.

Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Hur anmäler jag? 

Digital rapporteringskanal

Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal som hanteras av CRD protection där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. 

Du kan även kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare:

https://whistleblowing.crdprotection.com/rutin-for-visselblasararenden-fargelanda-kommun/

Telefon eller möte

Det finns även möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00) eller genom att boka ett personligt möte.

Relaterade länkar

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890 - Riksdagen

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier