Taxor och avgifter för barnomsorg i Färgelanda kommun från 20160101

Högsta avgiften i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem) är: 
(Det yngsta barnet räknas som barn nr 1) 

1 barn 3 % av hushållets inkomst före skatt – max  1 313 kr
2 barn 2 % av hushållets inkomst före skatt – max 875 kr
3 barn 1 % av hushållets inkomst före skatt – max 438 kr

Högsta avgiften i skolbarnomsorg (fritidshem/familjedaghem) är: 
(Det yngsta barnet räknas som barn nr 1)

1 barn 2 % av hushållets inkomst före skatt – max  875 kr
2 barn 1 % av hushållets inkomst före skatt – max  438 kr
3 barn 1 % av hushållets inkomst före skatt – max  438 kr

Exempel:
En familj med 2 barn, 4 och 6år gamla (1 dagis och 1 fritids plats)
Familjens sammanlagda inkomst(före skatt) på 25 400 kr + 18 200 kr = 
43 600 kr
43 600 * 4 % =1 744 kr / månad      Maxtaxa 1 751 kr
Familjen betalar 1 744 kr i barnomsorgsavgift/månad

Ensamstående vårdnadshavare med 2 barn, 2 och 4år (2 dagisplatser)
Familjens sammanlagda inkomst(före skatt) 20 100 kr
20 100 * 5 %=1 005 kr / månad        Maxtaxa  2 188 kr
Familjen betalar 1 005 kr i barnomsorgsavgift/månad

En familj med 3 barn, 2,6 och 7år (1 dagis och 2 fritidsplatser)
Familjens sammanlagda inkomst(före skatt) på 27 000kr + 12 000 kr=
39 000 kr
39 000 * 5% = 1 950 kr / månad         Maxtaxa 2 189 kr
Familjen betalar 1 950 kr i barnomsorgsavgift/månad


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se länk nedan:

Chef Barn- och utbildningssektorn
Helena Kronberg
0528-567201

Sidan uppdaterades 2017-05-22

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier