Rekorddeltagande i konferens om våld i nära relationer

För fjärde året i rad anordnade folkhälsoråden i Fyrbodal, Polisen, Brottsofferjouren och Västra Götalandsregionen en digital samverkanskonferens i Strömstad som handlade om våld i nära relationer.

I år låg fokus på våldsutsatta barn och intresset var rekordstort. Upp emot 900 deltog i konferensen.

Syftet är att stärka kompetensen kring våldsutsatta barn och öka samarbetet över verksamhetsgränserna för att, på lång sikt, fler barn ska få en uppväxt fri från våld. Målgruppen är beslutsfattare, yrkesverksamma och andra som möter våldsutsatta eller våldsutövare. Bland deltagarna var merparten från Fyrbodal, men i och med att kännedomen om konferensen spridit sig via olika nationella nätverk, deltog även flera från andra delar av landet.

Våld i nära relationer är ett angeläget och mångfasetterat folkhälso- och samhällsproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas.

Samverkanskonferensen är ett gott exempel på hur små kommuner kan gå samman tillsammans med Polisen, regionen och frivilligorganisation och få stor genomslagskraft. Konferensen bekostas av riktade medel av de lokala folkhälsoråden, brottsofferjouren och polisen. 18 organisationer är med och hjälper till.

Så här säger Färgelanda kommuns folkhälsostrateg Marcus Larsson, tillika en av de ansvariga för konferensen.

– Efter den här konferensen har deltagarna fått mer kunskap och bättre förutsättningar att samverka med andra utifrån sina funktioner. Den kunskap och de samarbeten som uppstår kommer i sin tur leda till att färre barn behöver uppleva våld under sin uppväxt.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier