Prövning

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller i vissa fall flera tillfällen. I regel får du göra ett skriftligt och i bland även ett muntligt prov. Resultaten på dessa avgör vilket betyg du får på kursen.

Vi samarbetar med distansutbildningsföretag och kan erbjuda prövning i de flesta gymnasiekurser. Hur prövningen ska genomföras samt hur du ska förbereda dig diskuterar du med din tilldelade lärare. Prövningen avslutas med ett prov som du gör hos oss på Vuxenutbildningen i Färgelanda. Naturligtvis får du hjälp av oss att tekniskt lösa inlämning av uppgifter mm. Tänk på att du alltid har möjlighet att göra prövningen på den skola där du tidigare har läst kursen/kurserna.

Anmälningsblankett för prövning hittar du i kommunens e-tjänst- och blankettarkiv:

Regler och anvisningar för prövningar som genomförs vid Färgelanda Vuxenutbildning

  • Ansökan till prövning ska göras senast fyra veckor före prövningsdatum. Ansökan kan endast göras på denna blankett som kan fås på expeditionen på Vuxenutbildningen eller skrivas ut från vår hemsida.
  • Du kan göra betygsprövning som vuxen om du har ett slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasieskolan eller från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
  • Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs och ska betalas efter det att din ansökan blivit beviljad. Det tar cirka två veckor efter att en prövning har genomförts tills resultatet meddelas.
  • Prövningsavgiften återbetalas inte om du inte fullföljer prövningen.
  • Om du är inskriven vid kommunal vuxenutbildning och fått IG/F på en kurs är prövningen kostnadsfri.
  • Om du fått ett IG/F från annan utbildningsanordnare betraktas du som inskriven vid kommunal vuxenutbildning i och med att din ansökan till prövning blivit beviljad. Därmed är prövningen kostnadsfri.
  • Legitimation ska visas upp vid prövningstillfället.
Rektor
Mona Jonsson
0528-567250
Administration
Helen Bernhardsson
0528-567251
Studie- och yrkesvägledare
Marita Andersson
0528-567255
Vårdlärare
Ing-Marie Hall Olsson
0528-567258
Lärare SFI
Christina Fröjd
0528-567256
Lärare SFI
Bernt Johansson
0528-567254
Lärarassistent SFI
Sara Ahmed
0528-567254

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier