Här informerar vi dig som är företagare med aktuell information om åtgärder och stöd från olika aktörer till företag i samband med Covid-19. Håll er uppdaterade och följ myndigheternas aktuella information. Informationen revideras och kompletteras kontinuerligt.

Du är varmt välkommen att höra av er till vår Näringslivsstrateg om du har några frågor. I nedan länk hittar du senaste nyheterna från Näringsliv

 

 Informationslänkar

Åtgärder och stöd från olika aktörer 

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-19

Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under maj respektive juni och juli 2020 på grund av coronaviruset.

Omställningsstödet för maj, juni och juli kommer gå att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på Skatteverket.se.

Denna information uppdaterades senast: 2020-04 28

Rådgivning och vägledning till dig som driver företag i Corona-tider.

Företagarhjälpen är en kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som driver företag i Fyrbodalsregionen och som påverkas av Corona-pandemins konsekvenser. Situationen för många branscher är tuff och osäkerheten påtaglig. Det är därför vi har initierat Företagarhjälpen Fyrbodal.

När du ringer telefonnummer 010-252 07 10 kommer du till en professionell företagsrådgivare som hjälper dig att få svar på frågor och som du kan vända dig till med funderingar för att få vägledning. Det kan till exempel handla om hur regeringens stödpaket och folkhälsomyndighetens nya förordningar påverkar ekonomi, juridik och personal i just ditt företag. Eftersom olika myndigheter arbetar intensivt just nu och det kommer nya insatser och stödpaket kontinuerligt kan det som företagare vara svårt att hålla sig uppdaterad.

Företagarhjälpen Fyrbodal drivs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Coompanion, Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Almi Väst, Support Group Network och IUC Väst. De är alla är proffs på att hjälpa små och medelstora företag.

Varmt välkommen att ringa vardagar kl 9 – 12, på telefon 010-252 07 10.

Denna information uppdaterades senast: 2020-07-03

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft 1 juli och upphör att gälla vid utgången av 2020. Lagen innebär att du som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Mer information om vad den nya tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär för dig finns här:

För de serveringsställen och andra verksamheter inom besöksnäring och handel som inte omfattas av den nya tillfälliga lagen gäller även fortsättningsvis Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd mot allmän trängsel.

Mer information och även informationsmaterial du kan använda i din verksamhet hittar du via denna länk:

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-02

Regeringen föreslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Mer och uppdaterad information om vad som gäller samt om praktiskt förfarande finns på Skatteverket hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-31

Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Kontakt: 0707-35 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

Nyföretagarcentrum Västs hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-31

Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den information som lämnas här är i alla delar preliminär i väntan på att förordningen beslutas.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det kommande stödet. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU. Innan regelverket är på plats kan inga ansökningar om ersättning tas emot. Regeringen avser att ha en förordning klar i början/mitten på april.

Länsstyrelsens information om regeringens förslag för sänkta hyror.

Vår rekommendation är att om du har ett företag i en utsatt bransch och är hyresgäst kan du kontakta din hyresvärd och göra en temporär omförhandling av hyran. Det är många fastighetsägare runt om i landet som solidariskt halverar hyreskostnaderna under en period för att hjälpa sina hyresgäster att överleva.

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-27

För dig som är företagare inom kulturella och kreativa näringar har Artifex sammanställt en samlad information om de stöd du kan få om arbete och inkomster uteblir till följd av den pågående pandemin. Du får även tips på hur du kortsiktigt säkrar inkomster och minskar utgifter.

Du kan även följa Artifex blogg. Den är uppdaterad med tips på hur du kan ställa om ditt arbete till att bli mer digitalt.

Artifex jobbar med att stärka hantverksbranschen, skapa kreativa tillväxtmiljöer och utveckla kultursystem på lokal och global nivå. Artifex finns på Stenebyskolan i Dals-Långed/Bengtsfors, Dacapo i Mariestad och Hantverksakademin i Tibro. Artifex drivs som ett treårigt projekt med stöd från Västra Götalandsregionen.

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Har du ekonomiska problem kan Företagsakuten Fyrbodal/Almi hjälpa dig genom kostnadsfri rådgivning. För att underlätta handläggningen av inkommande ärenden finns det en kontaktsida där du anmäler ditt företag. Beskriv din situation och klicka på "Skicka in dina uppgifter". Du får därefter en första kontakt med rådgivare inom 1-2 dagar.

Kontaktformulär till företagsakuten Fyrbodal (almi.se)

Almi samordnar Företagsakuten på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund.

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

Om ditt företag har en omsättning på mellan 10-25 miljoner har du möjlighet att få kostnadsfri hjälp hos Connect Väst, via en ny process för företag i kris. Ett kraftfullt åtgärdspaket för att så många företag som möjligt ska kunna hålla sig flytande under denna period av osäkerhet.

Connect Västs hemsida om åtgärdspaketet (connectsverige.se/vast).

Denna information uppdaterades senast: 2020-03-26

På Verksamt.se finns samlad information från olika myndigheter som är viktig för dig som är företagare. Du hittar information och länk till rätt myndighet gällande bland annat:

 • Nytt åtgärdspaket till småföretag
 • Arbetsbrist och uppsägning
 • Betalningssvårigheter, finansiering och lån
 • Nya regler vid sjukdom
 • Nya regler för restaurang, café och barer
 • Kultur och idrott
 • Export och import
 • Regionalt och kommunalt stöd

Verksamt.se:s hemsida (verksamt.se)

Denna information uppdaterades senast: 2020-05-13

Support Group Network (SGN) lanserar en kostnadsfri telefonsupport, för utrikesfödda företagare i Fyrbodal som drabbas ekonomiskt av Covid-19. SGN erbjuder rådgivning och information om åtgärdspaketen samt hjälper dig till rätt kontaktperson, myndighet eller aktör.

 • Du når Support Group Networks telefonsupport på telefon 079-337 46 23
 • Supporten har öppet vardagar klockan 10:00 – 16:00
 • Kontaktperson Ziyad Tarek

Du kan även titta på SGN:s informationsfilm på arabiska om regeringens stödpaket för näringslivet:
SGN Facebook och SGN LinkedIn.

Support Group Networks hemsida

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-15

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig.

Uppdatering 2020 04 15. Regeringen förslog den 14 april att utöka stödet om korttidsarbete. Enligt förslaget ska du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent, vilket är en ökning jämfört med dagens max som är 60 procent. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och under månaderna maj, juni och juli 2020. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj.

På Tillväxtverkets hemsida kan du göra ett test för att se om du har rätt till stöd, använda räknetjänsten samt få svar på dina frågor.

Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se).

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-14

Du som ansvarar för verksamheten på en restaurang eller ett café har ansvar för att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte förekommer utan att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Uppdaterad information 2020-04-14. Folkhälsomyndigheten upplever att för stor andel restauranger, caféer och barer inte följer de riktlinjer som finns för deras verksamheter. För att öka efterlevnaden och kunna fortsätta med riktlinjer och egenkontroll kommer undersökningar genomföras om riktlinjerna följs. Om det inte fungerar kan Sverige tvingas till åtgärder kring restaurangnäringen liknade de i övriga Europeiska länder.

Folkhälsomyndighetens hemsida om restaurang- och caféägares ansvar (folkhalsomyndigheten.se).

Denna information uppdaterades senast: 2020-04-30

Omställningsstödet är ett direktstöd till svenska företag baserat på omsättningstapp. Stödet riktar sig till företag med en omsättning på minst 250.000 kr per år och ett omsättningstapp på 30% under mars och april 2020. Stödet beräknas på fasta kostnader under mars och april 2020 och subventionsgraden beror på storleken på omsättningstapp. Stödet har ett tak på 150 miljoner kronor per företag. Utbetalning kommer ske via Skatteverket. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

För exempel, utformning och förfarande finns mer information i presentationen Omställningsstöd för företag baserat på omsättningstapp samt i Regeringskansliets pressmeddelande.

Denna information uppdaterades senast: 2020-08-17

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Regeringen fattade den 2 juli beslut om att fler branscher ska omfattas av stödet och att en hyresvärd kan få stöd för hyresrabatt som också ges till kemtvätt, bilverkstäder, biluthyrning, uthyrning av hushållsartiklar, trafikskolor, sport- och fritidsutbildning och porträttfotografering

Vilka branscher som omfattas av stödet, både tidigare och nytillkomna, hittar du här:
Information om branscher som omfattas av hyresstöd

Mer information om stödet och hur ansökan går till hittar du här:
Boverket

Denna information uppdaterades senast: 2020-04 28

Rådgivning och vägledning till dig som driver företag i Corona-tider.

Företagarhjälpen är en kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som driver företag i Fyrbodalsregionen och som påverkas av Corona-pandemins konsekvenser. Situationen för många branscher är tuff och osäkerheten påtaglig. Det är därför vi har initierat Företagarhjälpen Fyrbodal.

När du ringer telefonnummer 010-252 07 10 kommer du till en professionell företagsrådgivare som hjälper dig att få svar på frågor och som du kan vända dig till med funderingar för att få vägledning. Det kan till exempel handla om hur regeringens stödpaket och folkhälsomyndighetens nya förordningar påverkar ekonomi, juridik och personal i just ditt företag. Eftersom olika myndigheter arbetar intensivt just nu och det kommer nya insatser och stödpaket kontinuerligt kan det som företagare vara svårt att hålla sig uppdaterad.

Företagarhjälpen Fyrbodal drivs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Coompanion, Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Almi Väst, Support Group Network och IUC Väst. De är alla är proffs på att hjälpa små och medelstora företag.

Varmt välkommen att ringa vardagar kl 9 – 12, på telefon 010-252 07 10.

Färgelanda kommuns lokala åtgärder

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier