Familjehem

Varför behövs familjehem?

Alla barn har rätt till föräldrar – vuxna som finns där, och har tid och kärlek för sina barn. Men tyvärr har inte alla barn det så. Därför behövs familjehem (det som förr kallades fosterhem), som kan ta emot ett barn för en längre eller kortare tid och ge det barnet den trygghet och omvårdnad som alla barn behöver.

Skälen till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att föräldrarna försummar eller gör sina barn illa, på grund av till exempel sjukdom, missbruk, psykiska besvär eller oförmåga.

Ibland kan ett barn behöva komma till ett familjehem för att det finns relationsproblem i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller missbrukar.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem är en utmaning och ett ansvarsfullt uppdrag, men det ger också mycket glädje och stimulans till familjen. I familjehem behövs ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet.

Målet är ofta att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet men du behöver ha ett rum över i ditt hem. Det är viktigt att alla som ingår i familjen är överens om att vilja ta emot en ny familjemedlem.

Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Barnen som placeras är mellan 0 och 18 år och de är unika – som alla barn. Eftersom behoven för de barn och ungdomar som placeras ser olika ut behövs olika slags familjekonstellationer som familjehem. Alla sorters familjer är välkomna att anmäla sitt intresse.

Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk och känner barnet kan också bli familjehem.
 

Hur går det till att bli familjehem?

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor, för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli familjehem.

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuer med er. Ni får sedan gå en utbildning tillsammans med andra familjehem för att vara väl förberedda för ert uppdrag.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ett beslut om detta känns rätt även för er. Därefter är det dags att träffa och lära känna barnet och dess familj under en inskolningsperiod innan barnet flyttar till er.

Klicka här för att komma till intresseanmälan

Stöd och utbildning

Som familjehem erbjuds du både utbildning och regelbunden handledning av våra familjehemssekreterare. Det är viktigt att du känner dig trygg i ditt uppdrag och vet vart du skall vända dig när du har frågor och funderingar.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall kan någon vuxen behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Hur blir man familjehem åt Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet?

Om du vill veta mer om att bli familjehem är du välkommen att kontakta någon av våra familjehemssekreterare.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier