Sök

Din sökning efter "enskilt avlopp" matchade 116 sidor

Visar resultat 1 till 25.

Tillstånd & Tillsyn

Tillstånd Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd hos eller anmäla verksamheten till kommunen eller andra myndigheter. Här följ...

Senast ändrad: 11 augusti 2020

/naringsliv-och-turism/tillstand-tillsyn/


Utkast VA-strategi.pdf

VA-strategi Inledning Detta dokument är en strategi för försörjning av vatten och avlopp i Färgelanda kommun. Dokumentet kallas V A-strategi och h...

Senast ändrad: 26 augusti 2016 Storlek: 102 kB

/media/158146/utkast-va-strategi.pdf


VA-strategi Bilagor.pdf

Bilaga 1 – Ordlista Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dyl...

Senast ändrad: 26 augusti 2016 Storlek: 96 kB

/media/158147/va-strategi-bilagor.pdf


A alla handlingar KKF 180418.pdf

Dokument2 Sidan 1(1) Handlingar till Kommun- fullmäktiges sammanträde 18 april 2018 Protokoll 2018-04-04 19 (50) Kommunstyrelsen ...

Senast ändrad: 10 april 2018 Storlek: 15578 kB

/media/159284/a-alla-handlingar-kkf-180418.pdf


Håvestensgården.pdf

³ ³ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! p p e e e n e n e n p e p e e p n n e e n e p n p ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DBKSH P-PLATS ...

Senast ändrad: 16 februari 2016 Storlek: 4330 kB

/media/157517/havestensgarden.pdf


1439 P77 Dyrtorp 1.129 Håvestensgården

³ ³ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! p p e e e n e n e n p e p e e p n n e e n e p n p ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DBKSH P-PLATS ...

Senast ändrad: 5 maj 2021 Storlek: 4585 kB

/media/161375/1439-p77-dyrtorp-1129-havestensgarden.pdf


Riktlinjer för markanvisning- och exploateringsavtal.pdf

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGS- OCH EXPLOATERINGSAVTAL I FÄRGELANDA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige § 142, 2016-11-16 Rik...

Senast ändrad: 31 mars 2017 Storlek: 356 kB

/media/158419/riktlinjer-for-markanvisning-och-exploateringsavtal.pdf


Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGS- OCH EXPLOATERINGSAVTAL I FÄRGELANDA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige § 142, 2016-11-16 Rik...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 356 kB

/media/158507/riktlinjer-for-ma-och-ea.pdf


samradsutgava-dalslands-avfallsplan-bilaga-2-nulagesbeskrivning-2018-03-22.pdf

Sw e co Envi ro nme nt AB NULÄGESBESKRIVNING AV AVFALLSHANTERING I BENGTSFORS, DALS-ED, FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER ÅR 2016 ...

Senast ändrad: 7 maj 2018 Storlek: 1085 kB

/media/159326/samradsutgava-dalslands-avfallsplan-bilaga-2-nulagesbeskrivning-2018-03-22.pdf


PKS 160120.pdf

N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(43) 2016-01-20 Kommunstyrels...

Senast ändrad: 11 mars 2016 Storlek: 356 kB

/media/157691/pks-160120.pdf


LIS Plan.pdf

LIS-OMRÅDEN Färgelanda kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagande KF 2011-10-19 § 144 Laga kraft ...

Senast ändrad: 3 mars 2016 Storlek: 1840 kB

/media/157504/lis-plan.pdf


LIS plan

LIS-OMRÅDEN Färgelanda kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagande KF 2011-10-19 § 144 Laga kraft ...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 1840 kB

/media/158483/lis-plan.pdf


Kallelse Kf 200212

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdag 12 februari 2020 Kl. 18:00 Plats: Järbo Allhem, 1 Upprop 2 Val av personer att jus...

Senast ändrad: 5 februari 2020 Storlek: 6679 kB

/media/160715/kallelse-kf-200212.pdf


A Alla handlingar KS 20171101.pdf

Dokument6 Sidan 1(1) Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01 ...

Senast ändrad: 27 oktober 2017 Storlek: 13718 kB

/media/159014/a-alla-handlingar-ks-20171101.pdf


Kallelse Kommunstyrelsen 2021 05 26

Kallelse 2021-05-26 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 Kl...

Senast ändrad: 20 maj 2021 Storlek: 5428 kB

/media/161456/kallelse-kommunstyrelsen-2021-05-26.pdf


Kallelse Kommunstyrelsen 2021 05 26 (1)

Kallelse 2021-05-26 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 Kl...

Senast ändrad: 20 maj 2021 Storlek: 5428 kB

/media/161457/kallelse-kommunstyrelsen-2021-05-26.pdf


Kallelse Kommunstyrelsen 2021 05 26 (2)

Kallelse 2021-05-26 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 Kl...

Senast ändrad: 20 maj 2021 Storlek: 5428 kB

/media/161458/kallelse-kommunstyrelsen-2021-05-26.pdf


Kallelse Kommunstyrelsen 2021 05 26

Kallelse 2021-05-26 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 Kl...

Senast ändrad: 20 maj 2021 Storlek: 5428 kB

/media/161459/kallelse-kommunstyrelsen-2021-05-26.pdf


Kallelse Kommunstyrelsen 2021 05 26

Kallelse 2021-05-26 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 Kl...

Senast ändrad: 20 maj 2021 Storlek: 5428 kB

/media/161460/kallelse-kommunstyrelsen-2021-05-26.pdf


Kallelse KS 2021 05 26

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 Kl. 08:15- ca 17:00 Plats: Konferensrum Beredskap/ dist...

Senast ändrad: 24 maj 2021 Storlek: 18194 kB

/media/161461/kallelse-ks-2021-05-26.pdf


Kallelse KS

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 Kl. 08:15- ca 17:00 Plats: Konferensrum Beredskap/ dist...

Senast ändrad: 25 maj 2021 Storlek: 18194 kB

/media/161464/kallelse-ks.pdf


KKF 190911.pdf

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: onsdag 11 september 2019 Kl. 18:00 Plats: Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda 1 Upprop 2 Val ...

Senast ändrad: 4 september 2019 Storlek: 11836 kB

/media/160454/kkf-190911.pdf


181212 handlingar.pdf

Dokument3 Sidan 1(1) Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 12 december 2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-28...

Senast ändrad: 6 december 2018 Storlek: 16101 kB

/media/159668/181212-handlingar.pdf


Flerfamiljshus på Färgelanda Prästgård 1.77 m.fl. (Sågverksvägen).pdf

Diarienummer: 2013-F0099 PLANBESKRIVNING Detaljplan för flerfamiljhus på Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. Färgelanda tätort Antagandeha...

Senast ändrad: 28 juli 2017 Storlek: 2683 kB

/media/158742/flerfamiljshus-pa-fargelanda-prastgard-177-mfl-sagverksvagen.pdf


PKF 201125

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 Kommunfullmäktige ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag...

Senast ändrad: 3 december 2020 Storlek: 2600 kB

/media/161094/pkf-201125.pdf


Föregående 1 2 3 4 5


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier