Sök

Din sökning efter "torghandel" matchade 35 sidor

Visar resultat 1 till 25.

Marknad och torghandel under Färgelandadagarna

Lördagen den 25 augusti anordnas marknad/torghandel utanför Centrumhuset. För ytterligare information och bordsanmälan se kontaktuppgifterna nedan. ...

Senast ändrad: 16 juli 2018

/nyhetscentral/nyheter-2018/marknad-och-torghandel-under-fargelandadagarna/


Styrande dokument och planer

Det övergripande styrdokumentet i kommunen, som också regleras i Kommunallagen, är den antagna Mål- och resursplanen (budget). Det finns också ett ant...

Senast ändrad: 6 maj 2020

/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-planer/


Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna ha...

Senast ändrad: 6 maj 2020

/kommun-och-politik/lokala-ordningsforeskrifter/


KKF 170614.pdf

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 14 juni 2017, kl 17.00 OBS tiden Plats: Furåsen, Stigs...

Senast ändrad: 14 juni 2017 Storlek: 249 kB

/media/158681/kkf-170614.pdf


KKS 170524.pdf

Postadress Telefon E-post Bankgiro 458 80 Färgelanda 0528-56 70 00 kommun@fargelanda.se 890-9269 Besöksadress Fax Hemsida Or...

Senast ändrad: 19 maj 2017 Storlek: 302 kB

/media/158666/kks-170524.pdf


allmanna lokala ordningsforeskrifter

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 17 maj 2016 Storlek: 500 kB

/media/158017/allmannalokalaordningsforeskrifterforfargelandakommun.pdf


Allmänna lokala ordningsföreskrifter

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 500 kB

/media/158460/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-fargelanda-kommun.pdf


Taxor och avgifter 2019.pdf

Taxor och avgifter Förslag 2019 Aktualisering av Kommunfullmäktiges beslut 180620 § 66, KF 181212 § 165 Taxor och avgifter 2019 2 Innehållsförte...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 293 kB

/media/159736/taxor-och-avgifter-2019.pdf


Taxor och avgifter 2020 fastställd 20191113.pdf

Taxor och avgifter Färgelanda kommun Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 127 År 2020 2 Taxor och ...

Senast ändrad: 3 januari 2020 Storlek: 262 kB

/media/160664/taxor-och-avgifter-2020-faststalld-20191113.pdf


allmanna lokala ordningsforeskrifter torghandeln

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:113 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 17 maj 2016 Storlek: 254 kB

/media/158016/allmannalokalaordningsforeskrifterfortorghandelnifargelandakommun.pdf


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:113 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 254 kB

/media/158462/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-torghandeln-i-fargelanda-kommun.pdf


PKF 20170614.pdf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(38) 2017-06-14 Kommunfullmäktige ________________________...

Senast ändrad: 27 juni 2017 Storlek: 645 kB

/media/158692/pkf-20170614.pdf


Taxor och avgifter 2017

Taxor 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-22 § 85 2 Innehållsförteckning Kopiering .................................................

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 523 kB

/media/159088/taxor-fla-kommun-2017-antagenpdf.pdf


PkS 170524.pdf

Sammanträdesprotokoll 1(48) 2017-05-24 Kommunstyrelsen ___________________...

Senast ändrad: 9 juni 2017 Storlek: 736 kB

/media/158678/pks-170524_2.pdf


Färgelanda Dialog 161124.pdf

FÄRGELANDA DIALOGMÖTE 161124 Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Färgelandaborna BOENDE Minus Antal Kommentarer, önskemål, förslag I...

Senast ändrad: 2 februari 2017 Storlek: 235 kB

/media/158341/fargelanda-dialog-161124.pdf


AA KS handlingar sammanförda 20170524.pdf

Protokoll 19(24) 2017-05-15 Kommunstyrelsens ...

Senast ändrad: 19 maj 2017 Storlek: 14217 kB

/media/158667/aa-ks-handlingar-sammanforda-20170524.pdf


Taxor och avgifter 2018.pdf

TAXor och AvgifTer 2018 Antagna av KF 2017-06-14 § 81 Reviderade av KF 2017-10-18 § 142 Reviderade av KF...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 172 kB

/media/159236/taxor-och-avgifter-2018-reviderade-20180214.pdf


PKF 20170419.pdf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(35) 2017-04-19 Kommunfullmäktige ________________________...

Senast ändrad: 28 april 2017 Storlek: 284 kB

/media/158539/pkf-20170419.pdf


PKS 170329.pdf

Sammanträdesprotokoll 1(51) 2017-03-29 Kommunstyrelsen ___________________...

Senast ändrad: 10 april 2017 Storlek: 553 kB

/media/158439/pks-170329.pdf


Taxor och avgifter 2016

Taxor 2016 Kommunfullmäktige §170, 2015-12-16, Dnr 2015-772 Beslutad av KF 2016-12-16 §170 1 Avgift för tillhandahållande av kopior av kommunens all...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 144 kB

/media/157960/fargelanda_taxor-och-avgifter-2016.pdf


PKF 161116 h.pdf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(58) 2016-11-16 Kommunfullmäktige _______________________...

Senast ändrad: 2 december 2016 Storlek: 618 kB

/media/158281/pkf-161116-h.pdf


KS 20191024 Protokoll.pdf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-10-24 Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag...

Senast ändrad: 29 oktober 2019 Storlek: 1542 kB

/media/160547/ks-20191024-protokoll.pdf


PKF 191113.docx.pdf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(45) 2019-11-13 Kommunfullmäktige _______________________...

Senast ändrad: 19 februari 2020 Storlek: 997 kB

/media/160592/pkf-191113.pdf


Föregående 1 2


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier