Sök

Din sökning efter "torghandel" matchade 78 sidor

Visar resultat 1 till 25.

Torghandel

Torghandel I de allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun finns bestämmelser för salutorgen i kommunen. Dokumenten fi...

Senast ändrad: 18 juni 2024

/bygga-bo-samhallsutveckling/trafik-gata-park/torghandel/


Marknad och torghandel under Färgelandadagarna

Lördagen den 25 augusti anordnas marknad/torghandel utanför Centrumhuset. För ytterligare information och bordsanmälan se kontaktuppgifterna nedan. ...

Senast ändrad: 16 juli 2018

/nyhetscentral/nyheter-2018/marknad-och-torghandel-under-fargelandadagarna/


Beslut gällande torghandel

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-14 om att under 2021 så tas torgtaxan bort som en näringslivsfrämjande åtgärd. Se fullständigt beslut i filen neda...

Senast ändrad: 16 juni 2021

/nyhetscentral/nyheter-2021/beslut-gallande-torghandel/


Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna ha...

Senast ändrad: 20 juni 2024

/kommun-och-politik/lokala-ordningsforeskrifter/


Styrande dokument och planer

Det övergripande styrdokumentet i kommunen, som också regleras i Kommunallagen, är den antagna Mål- och resursplanen (budget). Det finns också ett ant...

Senast ändrad: 8 mars 2021

/kommun-och-politik/styrande-dokument-och-planer/


Avtal Torghandel (1)

Avtal/Fakturering för tillfällig saluplats/årshyra av torgplats Tillfällig saluplats, 3x3 meter 203 per dag Tillfällig saluplats, 6x3 m...

Senast ändrad: 11 mars 2022 Storlek: 83 kB

/media/162029/avtal-torghandel.pdf


Avtal torghandel

Avtal/Fakturering för tillfällig saluplats/årshyra av torgplats Tillfällig saluplats, 3x3 meter 203 per dag Tillfällig saluplats, 6x3 m...

Senast ändrad: 5 maj 2021 Storlek: 133 kB

/media/161433/avtal-torghandel.pdf


Taxor Och Avgifter 2022 Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter Kommunstyrelsen År 2022 Beslutad: KF 2021-12-15 §184 Dnr 2021/30 2 Taxor o...

Senast ändrad: 21 mars 2022 Storlek: 258 kB

/media/162041/beslutad-taxor-och-avgifter-2022-kommunstyrelsenbeslutad-kf-2021-12-15.pdf


KKF 170614.pdf

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 14 juni 2017, kl 17.00 OBS tiden Plats: Furåsen, Stigs...

Senast ändrad: 14 juni 2017 Storlek: 249 kB

/media/158681/kkf-170614.pdf


Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter För Färgelanda Kommun 2022

FÄRGELANDA KOMMUN Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun Tünde Petersson Dnr: KS 2022/100 Version:1.0 Besl...

Senast ändrad: 22 juni 2022 Storlek: 1246 kB

/media/162266/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-fargelanda-kommun-2022.pdf


KKS 170524.pdf

Postadress Telefon E-post Bankgiro 458 80 Färgelanda 0528-56 70 00 kommun@fargelanda.se 890-9269 Besöksadress Fax Hemsida Or...

Senast ändrad: 19 maj 2017 Storlek: 302 kB

/media/158666/kks-170524.pdf


allmanna lokala ordningsforeskrifter

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 17 maj 2016 Storlek: 500 kB

/media/158017/allmannalokalaordningsforeskrifterforfargelandakommun.pdf


Allmänna lokala ordningsföreskrifter

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 500 kB

/media/158460/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-fargelanda-kommun.pdf


Taxor och avgifter 2019.pdf

Taxor och avgifter Förslag 2019 Aktualisering av Kommunfullmäktiges beslut 180620 § 66, KF 181212 § 165 Taxor och avgifter 2019 2 Innehållsförte...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 293 kB

/media/159736/taxor-och-avgifter-2019.pdf


Taxor och avgifter 2020 fastställd 20191113.pdf

Taxor och avgifter Färgelanda kommun Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 127 År 2020 2 Taxor och ...

Senast ändrad: 3 januari 2020 Storlek: 262 kB

/media/160664/taxor-och-avgifter-2020-faststalld-20191113.pdf


Taxor och avgifter 2021

Taxor och avgifter Färgelanda kommun Dnr KS 2020/30 Antagna av KF 2020-11-25 § 115 År 2021 2 Taxor och...

Senast ändrad: 26 maj 2021 Storlek: 286 kB

/media/161471/taxor-och-avgifter-2021-fargelanda-kommun.pdf


Taxor Och Avgifter 2021 Fargelanda Kommun

Taxor och avgifter Färgelanda kommun Dnr KS 2020/30 Antagna av KF 2020-11-25 § 115 År 2021 2 Taxor och...

Senast ändrad: 26 maj 2021 Storlek: 286 kB

/media/161472/taxor-och-avgifter-2021-fargelanda-kommun.pdf


allmanna lokala ordningsforeskrifter torghandeln

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:113 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 17 maj 2016 Storlek: 254 kB

/media/158016/allmannalokalaordningsforeskrifterfortorghandelnifargelandakommun.pdf


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel

ISSN 1403-7866 1 Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:113 Utkom från trycket den 23 mars 2007 ...

Senast ändrad: 26 november 2019 Storlek: 254 kB

/media/158462/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-torghandeln-i-fargelanda-kommun.pdf


PKF 20170614.pdf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(38) 2017-06-14 Kommunfullmäktige ________________________...

Senast ändrad: 27 juni 2017 Storlek: 645 kB

/media/158692/pkf-20170614.pdf


Föregående 1 2 3 4


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier