Kommunal parkeringsövervakning

Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun beslutade 2017-10-18 att införa parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Parkeringsövervakningen ska omfatta hela Färgelanda kommun och kommer i dagsläget enbart att utföras på kommunägd mark.

 

Övervakning på kvartersmark

Reglerna för kvartersmark gäller även för fastigheter som kommunen äger, de avser parkering både utomhus och inomhus. Den som äger, arrenderar eller på annat sätt genom avtal förfogar över kvartersmark (tomtmark) får själv bestämma om vilka regler som ska gälla för parkering, förutsatt att de inte strider mot detaljplanens bestämmelser.
Regler för övervakning på kvartersmark framgår av lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, LKOP. Källa: SKL

Privat kvartersmark kommer därför inte att omfattas av övervakningen, med hänsyn till att det är upp till varje privat fastighetsägare att bevaka sina egna intressen gällande parkering.

 

Avgift

Avgiften som används vid felparkering är fastställd i gällande taxa.

 

Om man anser att felparkeringsavgiften är felaktig

Har man fått en felparkeringsavgift eller så kallad ”P-bot” och man tycker att denna är felaktig kan man begära rättelse eller bestrida felparkeringsavgiften hos polisen.

Anledningen till att man får en felparkeringsavgift är för att man har stannat eller parkerat sitt fordon mot de bestämmelser som gäller.
För information om hur man bestrider avgiften eller begär rättelse, besök polisens hemsida:
www.polisen.se

 

Vid frågor kring parkeringsövervakningen,
kontakta Plan- och byggkontoret

Färgelanda Plan och Bygg