Vägbelysning

Åtgärdande av felande gatubelysning

GH EL utför reparation av gatubelysningen enligt  schema 8 ggr/år (tidigare 4ggr/år). Kommunen utför en funktionskontroll och meddelar GH EL vilka belysningspunkter som behöver åtgärdas 3 arbetsdagar innan reparation.

Observera! GH EL kan bara utföra reparationer av belysningspunkter som är anmälda av kommunens ansvarige, Teknisk chef.

Akuta fel som kan vara fara för liv och egendom åtgärdas/säkerställs omgående efter anmälan.

Felanmälan görs via denna LÄNK

 

Övriga fel såsom enstaka trasiga lampor åtgärdas under kommande rondering. Är det fler än 5 lampor på samma gata eller hel gata som är nedsläckt, åtgärdas detta kommande arbetsdag.

 

AKTUELLT 2022: (uppdateras halvårsvis)

  • Fortsatt arbete att byta ut äldre armaturer till Led
  • Fortsätta arbetet med att koppla om allmän belysning så den styrs av gatubelysningen ( bla runt i och utanför kommunens skolor)
  • Byta ut belysningen ner mot Ödeborgs folkets park
  • Utöka belysning på ÅVC Stigen.

 

Övrigt:

  • Vi har knappt 1900 stycken belysningsstolpar i hela kommunen.
  • GH EL besiktar stolpar, fundament mm var 3:e år.
  • GH EL har elsäkerhetsansvaret för installationerna.

 

Skymmande växtlighet  

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer längs tomtgränsen mot vägen. På våren och sommaren växer sig häckarna ibland lite för stora och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri för att förhindra olyckor. 

Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar eller gatubelysning. Det är viktigt att du som fastighetsägare tar ansvar och ser till att din växtlighet inte skymmer gatubelysningen.  

Belysningsstolparna ska hållas fria från brevlådor och liknande, detta för att underhåll och arbeten ska kunna utföras utan hinder. Det är inte tillåtet att montera eller fästa föremål på stolparna.  

 

Handläggare Plan och Bygg/Mark och exploatering
Sebastian Svensson
0528-567165

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier