Trafiksäkerhet

Sektor Samhällsutveckling skall verka för ökad trafiksäkerhet inom kommunen genom information, planering, samverkan och handläggning av aktuella myndighetsärenden.

Genom att besluta om lokala trafikföreskrifter finns möjlighet att påverka trafikmiljöer och trafiksäkerhet i kommunen.
Kommunen har beslutanderätt i dessa frågor på gator och vägar inom tätbebyggt område där Trafikverket inte är väghållare. Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter utanför tätbebyggt område där Trafikverket är väghållare.

 
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finner du här

TF Samhällsutvecklingschef
Patrik Nissen
0528-567161

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier