Sopor, Avfall och Slam

Renhållning i Färgelanda kommun

Hushållsavfall

Hjälp soporna att hitta hem!

Osäker på hur en viss produkt skall sorteras?
- Lugn, på sorteringsguiden får du hjälp. Här kan du söka på en mängd olika förpackningar och avfallstyper och få klara besked om hur avfallet skall hanteras. För att komma till sorteringsguiden klicka här!


Farligt avfall kan lämnas, kostnadsfritt på återvinningscentralen i Stigen.

Kyl och frys lämnas, kostnadsfritt, på återvinningscentralen i Stigen
 
Grovsopor kan lämnas vid återvinningscentralen  i Stigen, mot avgift enligt beslutad taxa.
 
Förpackningar av plast, kartong, glas och metall samt tidningar och småbatterier kan lämnas på någon av våra  återvinningsstationer som finns i Högsäter, Färgelanda, Stigen och Ödeborg, eller på återvinningscentralen i Stigen.
 

Om arbetsmiljö och sopkärl

Arbetsmiljön för hämtpersonalen ska vara god:

  • Vägen fram till sopkärlet skall vara lättframkomlig och tillräckligt bred.
  • Framför och runt om kärlet ska det finnas gott om arbetsutrymme för sophämtaren.
  • Det betyder att du inte kan placera kärlet i en fasadlucka eller någon form av sopskåp som sophämtaren måste öppna för att komma åt kärlet.
  • Vägen från sopkärlet till sopbilen ska vara plan och hårdgjord. Gräsmatta, grus eller ojämn stenbeläggning är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Överlasta inte kärlet så att det blir för tungt att dra. Vanliga soppåsar ger vanligtvis inte för tunga kärl.
  • Kom ihåg att underlätta för sophämtarna genom att under vintern skotta och sanda vägen till sopkärlen.

  • Det åligger fastighetsägarens ansvar att se till att sopkärl är framskottade och tillgängliga för personal vintertid

Dokument och bilagor

Samtliga styrdokument ligger i den kommunala författningssamlingen:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier