Hur lång är handläggningstiden för lov och förhandsbesked?

I plan- och bygglagen står det att ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt. Beslut ska meddelas inom tio veckor från det att ett komplett ärende har kommit in.

Handläggningstiden börjar alltså räknas när vi har bedömt att vi har fått alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende. Tiden kan i vissa fall förlängas ytterligare tio veckor. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.

Plan- och bygg
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX samt TF Teknisk chef fastighetsskötsel
Sebastian Svensson
0528-567165
Planingenjör samt TF Teknisk chef lokalvård
Anna Lena Sörensson
0528-567166

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier