Sophämtning 

Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning. I Färgelanda är det Ragn-Sells Kommunpartner som sköter hämtning av ditt hushållsavfall.

Vi arbetar aktivt för att avfallet som uppstår ska tas omhand på ett resurseffektivt sätt. För att minska vår miljöpåverkan är det dock viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska avfallsmängderna.

Sophämtningsschema

Klicka på dokumenten nedan för att öppna sophämtningsschema för Färgelanda kommun.


Dokument och bilagor

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier