Fysisk planering

Kommunerna har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Beslut om marken och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning berör många människor, företag och institutioner i samhället. Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning av markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden.

 

Den fysiska planeringen är till för att säkerställa att det finns lämplig mark i beredskap för verksamheter och boende. Planeringen syftar även till att skydda områden som till exempel har speciella natur- och kulturvärden. 
Den fysiska samhällsplaneringen behandlar användning av mark, vatten och den bebyggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser och de kulturella värdena i vår bebyggelsemiljö. Planeringsprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL.

Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier