Ny vattentjänstplan 

Mellan 16 oktober till 15 november var Färgelanda kommuns vattentjänstplan ute på samråd. Samrådstiden är nu avslutad. 

Vad är en vattentjänstplan?

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses med hänsyn till hälsa och miljö.
Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

I planen ska eventuella utbyggnadsområden för kommunalt VA ingå. I Färgelandas samrådsförslag är inget område utpekat som ett utbyggnadsområde, men några platser är i behov av vidare utredning för att se hur förutsättningarna ser ut på platsen.

Hur kan jag tycka till om förslaget?

Förslag till vattentjänstplan finns tillgängligt här på hemsidan och finns även tillgängligt, vid efterfrågan, i pappersform i biblioteket i centrumhuset, Färgelanda.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast 15 november. Du kan maila synpunkterna till planochbygg@fargelanda.se.
Du kan även skicka synpunkter med brev till: Färgelanda kommun, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda.

Märk mail eller brev med ”Samråd Vattentjänstplan”.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling och dina personuppgifter kan komma att lagras hos kommunen. Mer information om hur Färgelanda kommun behandlar personuppgifter finns HÄR

Vad händer sen?

Efter samrådstiden kommer en samrådsredogörelse tas fram och planen revideras utifrån inkomna synpunkter. Planen ska sedan ut på granskning innan den kan beslutas och antas av kommunfullmäktige.

Den ska sedan aktualitetsprövas vart fjärde år.

 

Dokument

Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier