Översiktsplan 2040

Arbetet med ny översiktsplan

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i den inledande fasen håller olika delar av kommunens förvaltning i dialog med de som bor, verkar och besöker kommunen på att ta fram underlag för hur kommunen ser ut idag och hur den kan se ut 2040. Dialog är viktigt i detta arbete, att få veta hur alla i kommunen tycker.

Var med och påverka!

I länken nedanför hittar du en digital medborgardialog, där du med hjälp av en karta kan komma med förslag på samhällsutveckling som vi kan ta med oss i arbetet om översiktsplanen. 

Har du problem med verktyget så tveka inte att höra av dig: planochbygg@fargelanda.se eller via växeln 0528-567 000.

 

26 oktober är sista dagen för att lämna dina synpunkter i denna medborgardialog. 

Klicka här för att komma till vår digitala medborgardialog

Den digitala medborgardialogen är kompatibel med de flesta mobilenheter

Fler sätt att lämna synpunkter

Vill du inte använda verktyget eller om det inte fungerar för dig så finns det fler sätt att lämna synpunkter.

  • På biblioteket finns dator där du som saknar dator har möjlighet att lämna ditt förslag
  • Du kan mejla in dina förslag och synpunkter på planochbygg@fargelanda.se, skriv Översiktsplan i ämnesraden
  • Du kan även lämna ditt förslag direkt i receptionen eller posta det till Färgelanda kommun, Sektor Samhällsutveckling, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda. Skriv tydligt att det gäller Översiktsplan 2040.

GDPR

Färgelanda kommun behandlar dina personuppgifter för arbetet med översiktsplanen, för åsiktsinhämtning och för administration. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan kontakta nämnden för att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna. Du kan även dra tillbaka dina uppgifter och begära radering av uppgifterna, i de fall då inte dessa måste bevaras enligt annan lagstiftning, så som arkivlagen. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplan är kommunens viktigaste styrdokument om visionen som visar hur och var olika typer av samhällsutveckling ska äga rum. I översiktsplanen anges inriktning för hur mark och vatten i kommunen ska användas och bebyggelsen utvecklas på lång sikt. Den lägger grunden för all annan planering i kommunen. Alla planprogram, detaljplaner och utvecklingsprojekt som arbetas fram, har sin grund i vad som står i översiktsplanen. Du kan läsa mer om vad en detaljplan är på www.boverket.se.

Varför ska den ändras?

Färgelanda kommun har en översiktsplan som togs fram 2014, som du hittar här. En översiktsplan måste aktualiseras varje mandatperiod och i det arbetet tittar kommunen på hur aktuell planen och dess vision är, om det fortsatt stämmer överens med kommunens mål och ambitioner och hur väl det stämmer överens med de detaljplaner som tas fram.

I arbetet med att göra en ny översiktsplan ska vi lyfta blicken och se hur vi vill att kommunen ska se ut och arbeta med olika frågor år 2040. Både inom kommunen och i samverkan med andra aktörer och kommuner. 

Vad händer sen?

När den digitala dialogen avslutas i oktober kommer tjänstepersonerna på kommunen sammanställa de inkomna synpunkterna och presentera dem på en övergripande nivå här på hemsidan. Därefter kommer ett första förslag på översiktsplan tas fram som ska ut på samråd. Där kommer du återigen ha möjlighet att påverka och se hur dina åsikter har format planen.

 

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Sektorchef Samhällsutveckling
Tünde Petersson
0528-567163

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier