Detaljplan Nya Sågverksområdet

 

 

Syfte:

Syftet med en ny detaljplan i Färgelanda centrum är att skapa fler bostäder, både villor och flerbostadshus. Eventuellt kommer bestämmelse om skola även införas.

 

Planarbetet:

Beslut om detaljplan 2020-10-28

Just nu pågår arbete med inventering och utredningar för planområdet innan planhandlingar upprättas.

 

Tidplan:

Samråd kvartal 1 2024

Granskning kvartal 3 2024

Antagande kvartal 1 2025

Laga kraft kvartal 2 2025

  

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Planarkitekt
Camilla Widekärr
0528-567160
Plan- och bygg
Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier