Återvinningsstationer och källsortering

Att källsortera och återvinna avfall är viktigt, men viktigast av allt är att minska mängden avfall som uppstår.

Genom att sortera och återvinna eller återanvända material kan vi spara massor av energi och resurser samtidigt som farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö, idag och i framtiden. Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera ut bland annat förpackningsmaterial från våra sopor för materialåtervinning.

Var gör jag av det som inte ska läggas i den vanliga soppåsen?

Eftersom det som du lägger i din soppåse går till förbränning, behöver du sortera ut det avfall som inte ska brännas. Följande typer av avfall ska antingen återvinnas eller omhändertagas på särskilda sätt:

  • Förpackningar lämnar du på någon av Färgelanda kommuns 5 återvinningsstationer. På dessa stationer kan du som privatperson lämna förpackningar, tidningar, glas. Stationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), eftersom förpackningar och tidningar går under det så kallade producentansvaret.
  • Farligt avfall ska lämnas in på återvinningscentralen i Stigen. Läs mer om farligt avfall här.
  • Grovavfall kan du lämna på återvinningscentralen i Stigen. Du som privatperson kan kostnadsfritt lämna nästan alla typer av avfall. Allt som lämnas tas om hand och återanvänds, återvinns eller oskadliggörs.
  • Trädgårdsavfall komposteras med fördel i den egna trädgården, läs mer om kompostering här. Du kan också lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen i Stigen.

På avfallsportalen sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall.

Återvinningsstationer:

Färgelanda:
Timmervägen i centrum
Höjdenvägen i Höjdenområdet.

Högsäter:
Skomakarvägen, vid brandstationen.

Stigen:
Vänersborgsvägen, vid bron, Stigens ÅVC
Högsätersvägen

Ödeborg:
Bruksvägen vid bron

MJUK- OCH HÅRDPLAST LÄGGS I SAMMA CONTAINER!
Sorteringen görs nu av återvinningsföretaget när de återvinner plasten.

På våra återvinningsstationer kan du lämna följande:
Returpapper - Tidningar, tidskrifter, reklamblad, skrivpapper osv.
Färgat glas - Alla färgade glasförpackningar.
Ofärgat glas - Alla ofärgade glasförpackningar.
Returkartong - Tömda, ursköljda pappersförpackningar från mjölk, fil, juice, cornflakes osv.
Hård- och mjukplastförpackningar - Tömda, ursköljda flaskor, burkar, dunkar, plastpåsar, lådor osv. av plast.
Metallförpackningar - Tömda, ursköljda förpackningar av aluminium, stål och bleckplåt som konservburkar, tuber, sprayburkar osv.

Stökigt på återvinningsstationen?

Sedan 2024-01-01 ska alla Sveriges kommuner överta ansvaret för tömning av återvinningsstationerna. Färgelanda kommun har upphandlat Remodis AB som entreprenör för detta uppdrag.

Fulla containrar, kontakta Remondis: 0520-126 15 eller trollhattan@remondis.se

Stökigt på återvinningsstationen, kontakta tekniska enheten: tekniska@fargelanda.se

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier