Vatten och avlopp

I kommunen finns 6 avloppsreningsverk, 4 vattenverk, 6 vattenpumpstationer, 18 avloppspumpstationer och 5 högvattenreservoarer.
Vårt kommunala dricksvatten är grundvatten i alla kommundelar. Dricksvattnet i kommunen har generellt en mycket god kvalitet.

Den 1 januari 2013 bildade Uddevalla, Färgelanda och Munkedal ett gemensamt kommunalt bolag för drift av vatten och avloppsverksamhet (VA). Från och med januari 2017 ingår även Sotenäs kommun i bolaget. För vatten- och avloppsfrågor skall ni därför gå in på : Västvatten AB:s webbplats för närmare information. Där finns även kontaktuppgifter till Västvattens kundservice som ni i fortsättningen skall använda vid olika frågor och beställningar kring VA-verksamheten.


Dokument och bilagor

Kundservice
Västvatten AB
0522-638800

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier